Ľuboš a AMAVET

Dnes už neodmysliteľnou súčasťou súťaže Junior Internet AMAVET je Ing. Ľuboš Demovič.

Dlhoročným predsedom odbornej hodnotiacej komisie Junior Internet AMAVET je zakladateľ najväčšieho študentského portálu na slovenskom internete Zones.sk. Pred blížiacim sa 18-tym ročníkom sme si s Ľubošom trošku zaspomínali.

Ľuboš, už 15-ty rok si súčasťou Junior Internet-u AMAVET (JI). Najskôr ako súťažiaci, neskôr až doteraz si na čele odborníkov, ktorí hodnotia súťažiacich na JI. Ako si spomínaš na tie roky?

Bol som vtedy maturantom na Gymnáziu Grösslingová, známe pod skratkou GAMČA. Bola to pre mňa česť byť súčasťou odbornej hodnotiacej komisie ešte vo veku, kedy som sa sám mohol zúčastniť súťaže Junior Internet. K hodnoteniu som pristupoval veľmi zodpovedne a spolu s ostatnými členmi komisie sme ocenili tie najlepšie projekty.

Pamätám si aj na spoločnú večeru s vtedajším dekanom Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STUBA), s pánom profesorom Ľudovítovom Molnárom. Bolo to pre mňa veľmi inšpirujúce, nakoľko som v tom čase mal len podanú prihlášku na túto vysokú školu.

V tomto roku bude už 18. ročník JI. Dá sa povedať, že prví súťažiaci na JI sú už dospeláci, z ktorých mnohí sa isto realizujú v priestore informačných technológii. Spomínaš si na niekoho? Si v kontakte s niekým? Máš informácie ako sa niekomu z JI súťaže darí v IT alebo inde?

Viacerí súťažiaci sa postupne dostali do hodnotiacej komisie. Napríklad Tomáš Mitana, Ľudovít Franta, Marek Dlugoš, Jakub Kšiňan, Alexander Valach a ďalší. To je skvelá príležitosť hodnotiť súťaž, na ktorej boli ako účastníci a dokonca aj ako víťazi. Spomínam si na Alexandra Valacha, ktorý ako stredoškolák prezentoval svoj projekt, neskôr išiel študovať na FIIT-ku, kde bol za minulý akademický rok ocenený rektorom STU ako Študent roka 2022, zároveň získal aj cenu dekana za výborné výskumné výsledky v doktorandskom štúdiu. Chcel by som vyzdvihnúť aj hlavných koordinátorov súťaže Michala ValíčekaDávida Richtera, ktorí dali organizácii jednotlivých ročníkov JI dušu a spravili  pre mladých ľudí zo súťaže Junior Internet skutočný odrazový mostík AMAVET-u do sveta informatiky. V neposlednom rade treba oceniť aj všetkých členov hodnotiacej komisie za ich čas a ochotu, kedy počas svojho voľného času venovali svoju energiu na hodnotenie projektov.

Ktorí súťažiaci a jeho projekt Ti najviac utkvel v pamäti? Spomínaš si ešte?

Najviac mi utkveli v pamäti súťažiaci Marek DlugošOndrej Vrábel, ktorí sa súťaže pravidelne zúčastňovali niekoľko rokov a vždy sme sa tešili s akými novými projektami ten daný rok prídu. Myslím si, že boli inšpiráciou aj pre ostatných účastníkov, nakoľko ich projekty a s nimi spojené prezentácie boli na profesionálnej úrovni.  Ondrej Vrábel je zároveň najmladším laureátom Krištáľového krídla, ocenenie získal v kategórii filantropia. 

Možno ešte nevieš, ale Ondrej by mal prísť ako hosť na tohtoročné JI-čko. Chceme aby svojim príbehom motivoval súťažiacich a sám som zvedaví ako sa mu teraz darí. No a nakoniec ako sa darí Tebe, keď nie si práve na súťaži JI?

Pred pätnástimi rokmi som práve na súťaži Junior Internet 2008 predstavil portál Zones.sk, ktorý sa postupne vypracoval na najväčší študentský portál na slovenskom internete. Máme pred sebou ďalšie nové výzvy, na ktorých už teraz so svojím tímom aktívne pracujem.

Začíname šestnásty rok príbehu Zones.sk a je pre nás záväzkom prinášať tie najlepšie služby pre našich používateľov.

Za rozhovor ďakuje Ján Nemec