Malokarpatský festival vedy a techniky bol v Modre

Malokarpatský festival vedy a techniky (MFVAT), organizovaný AMAVET klubom 944 Impulz sa konal pod patronátom primátora Modry Mgr. Juraja Petrakoviča  v Kultúrnom dome Ľ. Štúra  24. apríla 2023. Na MFVAT sa prihlásilo spolu 11 projektov, 4 projekty zo ZŠ Vajanského, 3 projekty zo ZŠ Ľ. Štúra, 2 projekty z Gymnázia K. Štúra z Modry, 1 projekt zo ZŠ J. Kupeckého v Pezinku a 1 projekt zo ZŠ v Budmericach.

Pre účastníkov a hostí bol na desiatu hodinu pripravený program RNDr. Michaely Dörnhöferovej, PhD. z katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pod názvom „Čo dokáže naša kostra“.  Na program sa prišlo pozrieť približne 200 študentov z modranských škôl. Program RNDr. Dörnhöferovej, PhD. bol vo veľkej sále a v malej sále prebiehali prezentácie vedátorov z Malokarpatského kraja.

Členovia hodnotiacej komisie v zložení Ing. Martin Mandalík, Mgr. Jana Kučerová, PhDr. Michaela Dőrnoferová, PhD., Ing. Gabika Kúkolová, spolu s organizátorkou MFVAT Ing. Ingrid Kuníkovou sledovali prezentácie projektov a rozhodli udeliť prvé tri miesta ocenené diplomami a cenami. Ďalšie projekty získali certifikát za účasť na Malokarpatskom festivale vedy a techniky AMAVET 2023 a ceny, ktoré na festival venovalo mesto Modra, centrála AMAVET-u a OZ AMAVET 944 Impulz. Všetci prítomní na MFVAT získali tričko s podobizňou Ľ. Štúra, zdôrazňujúce jeho heslo „Viacej tvoriť, menej troviť“. Dobrovoľnícky prišli pomôcť na festival Mgr. Veronika Turkovičová a Branislav Kuník.

Prvé miesto si odniesla Viktória Rášová zo ZŠ Vajanského, s projektom Fotovoltika. Mladá vedátorka mala veľmi dobre pripravenú teoretickú časť na projektovom papieri – postery, pričom nielen teoreticky opísala slnečné kolektory, sama jeden malý fotovoltický panel zhotovila. Navrhla ZŠ Vajanského riešenie ako využiť slnečné kolektory,  koľko by ich bolo treba umiestniť na strechu, aby pokryli spotrebu elektrickej energie v škole. Druhé miesto získala  Nataša Švolíková s projektom Fazuľka v pôdach zo ZŠ Kupeckého v Pezinku. Nataša zasadila fazuľku do rôznych typov pôd a skúmala podľa fyzických parametrov ako semená v týchto pôdach vyrástli. Jej výsledky boli precízne zaznamenané a spracované v prehľadných tabuľkách. Tretie miesto získala Amélia Lalinská zo ZŠ Vajanského za projekt Hnojíme bez hnojiva a chémie. Prezentovala rast rastlín vďaka práci dážďoviek priamo v pestovateľských hrantoch, ktoré môžu zdobiť prostredie panelákových bytov na balkónoch.

Ďalšími zaujímavými projektami  bol projekt chlapcov Lukáša Račka a Branislava Belanského zo ZŠ z Budmeríc. Prezentovali elektromagnetickú indukciu na projekte Generátor elektrického napätia. Ukázali, ako fungujú všetky predstavované učebné pomôcky, ktoré si na festival pripravili a sami zhotovili. V projekte Domáce prostriedky na ničenie plesní od Simony Menčlovej zo ZŠ Ľ. Štúra sa hodnotiaca komisia dozvedela ako sa môže vyrobiť veľmi účinný a pritom nezávadný prostriedok na ničenie plesní v domácnosti. Jej projekt bol zaujímavý pretože porovnávala ničenie plesní s prostriedkami, ktoré nezaťažujú životné prostredie a pritom neškodia ľudskému zdraviu. Porovnávala ošetrenie plesne na tele pomocou esenciálneho oleja a získala hodnotné a priaznivé výsledky. Od  Nataši Matisovej, ZŠ Vajanského bol projekt Ako obaly na chlieb ovplyvňujú jeho čerstvosť a plesnenie. Odporučila prítomným na ochranu chleba pred plesňami  kúpiť „včelobal“😊.

Michal Hupka z Gymnázia K. Štúra prišiel odprezentovať projekt s názvom 1000 a jedna farba ohňa, kde skúmal ako kovové prvky zafarbia plameň ohňa. Vďaka týmto ukážkam vieme, že farebné ohne využívajú kúzelníci a výrobcovia pyrotechniky. Evka Hvizdáková zo ZŠ Vajanského si sama postavila vlastný verikompostér, čím predstavila svoj projekt Bezodpadovú domácnosť. Svoj verikompostér nazvala jednoduchým výrobkom, vhodným do panelákového bývania, s ktorým sa každý môže zodpovedne správať k svojej planéte. Magdalénka Sivková nám predviedla ako jednoduchým spôsobom vycvičiť psíkov, pričom svoj výcvik podložila vlastným výskumov, zaznamenávaním  svojich výsledkov a určila kedy a ako správne začať s výcvikom, aby bola úspešná pri cvičení so zvieratami. Projekt mal názov Výcvik psa a vplyvy prostredia na jeho výchovu. Patrik Galáš zo ZŠ Ľ. Štúra, nám v projekte Alergia na roztoče opísal priebeh svojej vlastnej alergie. Zistil, kde sa roztoče nachádzajú, koľko ich je, kedy sú aktívne a kedy a ako ich dokážeme zničiť. Zameral sa na kvapky proti alergii a ich obsah. Posledný projekt Bylinné čaje a ich vlastnosti prezentovala Karolína Prochádzková z Gymnázia K. Štúra. Zamerala sa na prospešné vlastnosti pre mentálne a fyzické zdravie človeka a v projekte skúmala ich vôňu, farbu a chuť.

Tri projekty získali cenu primátora Modry a to projekt Fotovoltika, Hnojíme bez hnojiva a chémie a Výcvik Psa a vplyv prostredia na jeho výchovu.

Všetky projekty boli veľmi zaujímavé a každý odporučili hodnotitelia pokračovať v súťaži na Festival 4 živlov AMAVET 2023. Víťazný projekt odporučili na Krajský festival vedy a techniky AMAVET.

Malokarpatský festival vedy a techniky AMAVET 2023 bol organizovaný vďaka finančnej podpore mesta  Modra a Asociácie pre mládež vedu a techniku a OZ AMAVET klub 944 Impulz a OZ Pro Impulz.

Ing. Ingrid Kuníková, Vedúca AMAVET klubu 944 Impulz