Malokarpatský festival vedy AMAVET 2023

Malokarpatský festival vedy a techniky AMAVET pre ZŠ a SŠ v Malokarpatskom regióne sa bude konať v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre v pondelok 24. apríla od 9:00 do 14:30 h.

Očakávame viac ako 10 projektov, ktoré zaujmú hodnotiacu komisiu, ktorá je vždy pripravená nielen hodnotiť projekty, ale odporučiť zlepšenie, aby sa projekty na ešte lepšej úrovni dostali na celoslovenskú súťaž AMAVET-u do Bratislavy.

V poslednom čase mládež v Modre produkuje projekty biologického charakteru na rozdiel od predchádzajúcich rokov, kedy súťažili projekty prevažne z fyziky.

Situácia sa zmenila a dnešná mládež sa viac zameriava na ekológiu, živočíšnu ríšu, či bylinky alebo zdravotný štýl. Sme veľmi radi, že sa nášmu klubu podarilo udržať úroveň  festivalov aj počas „covidového obdobia“, kedy sme zorganizovali festival online formou a prenos prezentácií projektov mohli sledovať žiaci v inej škole. O rok neskôr sme už vedeli zabezpečiť všetky hygienické pravidlá a festival sa mohol uskutočniť prezenčnou formou aj keď s rúškami.  A preto po dvoch ťažkých rokoch  radi uvidíme krásne tváre mládeže bez rúšok.

Pre účastníkov festivalov máme pripravené prekvapenie, ktoré charakterizuje náš región a Modru. Kto si príde pozrieť projekty a podporiť mládež, môže medzi 10:00 a 12:00 h vidieť a počuť prednášku RNDr. Michaely Dörnhöferovej, PhD. z antropológie „Čo prezrádza naša kostra“.  Tešíme sa na Vás, na ďalší ročník Malokarpatského festivalu vedy a techniky AMAVET 2023.

Ingrid Kuniková