Medzinárodný festival učiteľov

Science on Stage 2022 Prague

Medzinárodné stretnutie učiteľov prírodovedných predmetov Science on Stage 2022 Prague (SonsS) bolo 24 – 27. marca 2022 v Prahe. Na jednom mieste sa stretlo približne 400 učiteľov. Ako sa hovorí – s rovnakou krvnou skupinou, tých, ktorých práca je zároveň aj koníčkom.

Počas štyroch dní sme si navzájom vymieňali svoje skúsenosti s vyučovaním STEM (veda, technológie, inžinierstvo a matematika). Učitelia z celej Európy a Kanady predstavili svoje vyučovacie postupy, námety, skvelé projekty, ktorými sa navzájom motivovali. 200 projektov bolo rozdelených do 7 kategórií. Slovensko malo na festivale 5 projektov. Výber projektov na festival SonS v Prahe prebiehal online. Národného kola sa zúčastnilo približne 20 kreatívnych učiteľov. Jeden z vybraných projektov,  projekt Lucie Dovalovej – Kryštalizácia a dotyk svetla – získal v Prahe cenu divákov.

Ja som bola na festivale v kategórii Joint projects – je to kategória, kde tím tvoria učitelia z dvoch rôznych krajín. Náš projekt vyberala medzinárodná porota SonS.

Počas online vyučovania, sme spolu s moju kolegyňou a priateľkou, učiteľkou gymnázia zo Stříbra v Českej republike, vytvorili  projekt Vedecká abeceda od detí pre deti. Na každé písmeno abecedy sme vybrali kľúčové slovo v anglickom jazyku a potom moji žiaci 1. stupňa zo ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku pripravili experiment pre žiakov Gymnázia GOAS Stříbro a naopak. Takto sme sa vzájomne inšpirovali k bádaniu, lebo každý kolektív na opačnej strane PC obrazovky našiel aj nové bádateľské riešenie. Žiaci doplnili experiment tiež o piktogram, zaujímavosti, alebo históriu. Vytvorili sme tak zbierku 58 pokusov.

Žiaci sa navzájom poznajú aj osobne. Stretávajú sa vo finále medzinárodnej súťaže Pohár vedy, takže pre mňa, ako učiteľku, bolo veľmi príjemné sledovať rovesnícke vyučovanie naprieč dvomi krajinami.  Som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou výnimočného festivalu: Učitelia – učiteľom….

Priniesla som si veľa nových nápadov, motivácie, experimentov pre moju prácu, spoznala som učiteľov, ktorí mi „rozumejú“ J, ktorí robia niečo podobné ako ja a veľmi sa teším, že som spolu s mojou projektovou partnerkou Jitkou Soukupovou dokázala zaujať a inšpirovať mnoho kolegov z celej Európy. Je to naozaj skvelý pocit.

Ďalší ročník SonS 2024 bude vo Fínsku a my už teraz máme vymyslenú novú tému. Naši mladí výskumníci sa tak majú na čo tešiť a veríme, že aj porota o dva roky bude vnímať náš nový projekt ako prínos pre najmladších žiakov a študentov a dá nám príležitosť prezentovať našu prácu opäť.

Mgr. Janka Šišková, AMAVET klub 979 pri ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok