MILSET STEAM Photo Contest

Cieľom súťaže MILSET STEAM Photo Contest (SPC) je vytvoriť priestor pre mladých ľudí, ktorí sa tvorivo, prostredníctvom fotografií, vyjadrujú k tomu, čo pozorujú vo vede. Súťaž zapája mládež do vedy, techniky, inžinierstva, umenia, matematiky (STEAM) prostredníctvom vizuálnych aspektov, umenia a fotografie.

Toto podujatie je určené pre mladých ľudí vo veku od 13 do 25 rokov, ktorí nie sú profesionálnymi fotografmi, ale túžia zachytiť vedu všade.

Ako sa zúčastniť?

Vezmite si mobil alebo fotoaparát a nájdite pekné zábery súvisiace s fenoménom STEAM. Opíšte svoj obrázok a označte ho ako Zdravie, Príroda, Technika, Počítače a robotika, Vesmír,… Pošlite svoje najlepšie obrázky!

Každý súťažiaci môže poslať na posúdenie maximálne tri fotografie podľa tohto online formulára https://spc-registration.milset.org/ , ktorý musí byť vyplnený, vrátane stručného popisu pojmu alebo fenoménu spojeného s každou fotografiou.

Akákoľvek fotografia, ktorá demonštruje alebo vysvetľuje vedeckú, technologickú, inžiniersku alebo matematickú teóriu alebo jav, je vhodná.

Fotografie musia byť nasnímané digitálnym fotoaparátom – fotografie vytvorené softvérom nie sú povolené.

Formát fotografie:

Farba alebo odtiene šedej.

Minimálne rozlíšenie: 2000 pixelov na šírku.

Maximálna veľkosť súboru: 5 MB.

Akceptovaný je formát .JPG alebo .PNG

Spracovanie vrátane orezania a úprav na opravu alebo vylepšenie expozície alebo farieb je dovolené. Pridávanie, odstraňovanie alebo skresľovanie významného obsahu nie je povolené.

Fotografie nesmú obsahovať vodoznak ani popisný text.

Spracoval Ján Nemec