MILSET STEAM Photo Contest

Fotosúťaž MILSET STEAM 2021

Cieľom súťaže je zapojiť mládež do vedy, techniky, inžinierstva, umenia, matematiky (STEAM) prostredníctvom skúmania vizuálnych aspektov STEAM-u, prostredníctvom umenia a vedy o fotografii, zachytávanie obrázkov na demonštráciu a komunikáciu konceptov a javov STEAM a použitie STEAM techník na snímanie digitálnych fotografií.

Toto podujatie je určené pre mladých ľudí vo veku od 13 do 25 rokov, ktorí nie sú profesionálmi v oblasti fotografie, ale túžia všade zachytávať vedu. Fotografie a online registračný formulár je potrebné odoslať najneskôr do 31. júla 2021.

Pozri: https://milset.org/milset/web/programs-events/milset-science-photo-contest

Plagát: http://milset.org/general_materials/spc_2021/Banner_-03.jpg

Ján Nemec