Moderné technológie pri bádaní

Aj pri bádaní sa dajú využiť videá a aplikácie. Projekt MASS (Motivate and Attract Students to Science) sa snaží zvyšovať atraktivitu prírodovedného vzdelávania v prepojení s IT.

V rámci projektu autori pripravili metodiku pre učiteľov „Veda pre digitálnu generáciu“.

Obsahuje návody, praktické tipy a triky ako využiť rôzne aplikácie a iné digitálne nástroje k zapojeniu žiakov v prírodovedných predmetoch. Táto metodika predstavuje technológie s konkrétnymi témami, ktoré sú súčasťou lekcií (zber dát, analýza, prezentácia výsledkov a pod.)

Publikácia sa podrobne zameriava na témy GEO-média, konkrétne geografické informačné systémy, a diaľkový prieskum zeme, vzdelávacie digitálne hry, aplikácie pre smartfóny a tablety, sociálne médiá.

Každá kapitola začína popisom nástroja, informáciami o didaktickom koncepte. Ďalej nájdete informácie, ako nástroje využiť na „bežných“ hodinách či kluboch a krúžkoch.

Metodiku nájdete na tomto odkaze http://mass4education.eu/edupackage-for-teachers/for-teachers-cz.

Dávid Richter, AMAVET