Motivačné rozhovory o vede na Festivale AMAVET

Počas Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 sa konali Science talks najmä s osobami, ktoré mohli odovzdať súťažiacim osobné skúsenosti zo svojej „cesty“ k úspechu. V rozhovoroch o vede moderátor smeroval diskutujúcich k tomu, aby súťažiacim na svojich príbehoch ukázali jednu zo životných ciest ako sa stať úspešným vedcom, technikom alebo podnikateľom. Čo všetko treba preskákať a nezastať, prekonávať prekážky a smerovať k vytýčenému cieľu. Pritom ukázali, že veda nepozná hranice a naše poznanie a pokrok je výsledkom vedeckého bádania. Tých ciest je samozrejme veľa, každá je iná a rôznorodá, ale v jednom sú tie cesty rovnaké – dosiahnutie vytýčeného cieľa, prípadne ešte viac ako sme na začiatku očakávali.

V prvý deň FVAT boli rečníkmi inovátori, ktorí spolupracovali s AMAVET-om a dnes sú študentmi LEAF academy – Adam Bednář, Adam Gramblička a Oliver Nagy. V motivačnom rozhovore ukázali rovesníkom aké sú možnosti realizovať svoje inovatívne myšlienky v praxi a ako si zodpovedať na mnohé výhovorky typu „ako sa nedá“. Za tri roky dokázali vytvoriť web učímenadiaľku.sk, realizovať projekt Pikobalón a vyhrať súťaž s vlastným softvérom pre americkú armádu. V súčasnosti vytvárajú platformu príležitostí pre študentov s názvom noove.org.

Na druhý deň FVAT nechýbalo ani online spojenie s mladým Slovákom Pavlom Bielikom do Zürichu o umelej inteligencii, presnejšie o certifikácii neurónových sietí, v čom je ich firma, kde je technickým riaditeľom, jednou z najlepších na svete. Z Londýna priletel osobne aj bývalý amaveťák Martin Holický, ktorý ešte len pred 8 rokmi bol na súťaži AMAVET ako študent v roku 2014 a dnes má v Londýne už 8 zamestnancov, ktorí mu pomáhajú pri úspešnom vývoji a výrobe technológie na identifikáciu plastového a textilného odpadu. Bývalý amaveťák Vlado Vaculík demonštroval v rozhovore ako vo svojej prevádzke Lab.cafe v Bratislave umožňuje začínajúcim vedátorom využívať laboratórium s pestrým technickým vybavením na realizáciu svojich nápadov, startupov. Bývalý spoluzakladateľ AMAVET-u Peter Gábriš prezentoval európsky projekt o zachytávaní dažďovej vody a jeho realizáciu na Slovensku. Ing. Lucia Bocková merala cestu z Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici, aby budúcim vedcom a technikom vysvetlila ako chrániť hodnotu myšlienok. Mladí ľudia prinášajú na súťaž FVAT novátorské projekty, ale všeobecné povedomie o priemyselnom vlastníctve je takmer nulové. Prítomní ocenili aj spestrenie rozhovorov vystúpením Michala Barbiera – trojnásobného majstra sveta vo fitness a čerstvého majstra sveta v pároch. Miško dokázal nielen pohybom svojho tela, ale aj sprievodným slovom, že „Aj pohyb je veda!“. Na to by budúci vedci pri svojej práci nemali zabúdať.

Odkazy na vzhliadnutie atmosféry:

Science talks: https://www.youtube.com/watch?v=Rd2aWsh_g5c

Prepojenie AMAVET a LEAF:

https://www.youtube.com/watch?v=DgdtAevj7Us&list=TLGGeRXK3vVq_m8xNDExMjAyMg&t=13s

Ján Nemec