Možno už s deťmi premýšľate ako ich zabaviť v lete?

Napriek tomu, že sa v súčasnosti plánovanie môže javiť až nemožné, my v AMAVET-e predsa pripravujeme denné tábory. Úspešne sme to zvládli aj minulý rok, tak prečo nie aj tento?

Ponúkame vám na výber z viacerých turnusov tábora v Bratislave počas júla a augusta. Pracujeme na tom, aby sme deťom opäť pripravili bohatý program. Čakajú ich pokusy Zvedavých vedcov, návštevy Aurélia, lodičky v Zálesí, program s Mestskými lesmi, prípadne program na Strojníckej fakulte STU. Konkrétny harmonogram budeme dopĺňať a tábor sa uskutoční v súlade s aktuálnymi nariadeniami RÚVZ tak, aby bola bezpečnosť pred zábavou na prvom mieste.

Účastnícky poplatok je 135 € na 5-dňový turnus, pričom zahŕňa okrem programu aj stravu (desiata, obedy, pitný režim), materiálne zabezpečenie, prepravu, vstupné a predovšetkým animátorov s táborovými vedúcimi.

Viac info nájdete aj na našom webe https://zvedavivedci.sk/denny-tabor/, kde si môžete pripomenúť aj záznamy z minuloročných táborov.

Môžete sa už teraz hlásiť, aby ste si rezervovali miesto v termíne, ktorý vám najlepšie vyhovuje. V prípade záujmu sa ozvite na nižšie uvedený kontakt a pripravíme vám všetko potrebné:

prochaska@amavet.sk

0905 506 312

Naši animátori sa už tešia na tábor, tak dovidenia v lete!

Podujatie sa realizuje s podporou MČ Rača.