Na bruselskom Education summite reprezentoval AMAVET Alexander Valach

Prvý decembrový deň sa konal v Bruseli Education summit, ktorý organizuje Európska Komisia. Cieľom podujatia bolo vyzdvihnúť činnosť organizácií, ktoré počas Európskeho roka mládeže priniesli podnetné projekty a iniciatívy zamerané na participáciu mládeže a jej neformálne vzdelávanie.

Organizátori nás oslovili s tým, že sa im do pozornosti dostala naša konferencia Junior Internet AMAVET, na ktorej súťažne prezentujú žiaci základných a stredných škôl svoje projekty zamerané na tvorbu webov, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov, tvorbu blogov a webov zameraných na vzdelávanie.

Na Education summite bola diskusia, na ktorej nás reprezentoval Alexander Valach. Alex pôsobí ako doktorand na Ústave počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT  v Bratislave. Junior Internetom si prešiel počas žiackych čias najskôr ako súťažiaci a neskôr sa zapájal do prípravy podujatia ako odborník v hodnotiacej komisii.

Záznam z jeho vystúpenia na summite si môžete pozrieť na:

https://mci-captions.master.cdn01.rambla.be/Xcbbc/scF45zcd_or_1080.mp4

Junior Internet AMAVET zaujal aj v európskom kontexte a na otvorenie nového ročníka sa môžete tešiť už onedlho. V januári zverejníme nové informácie, témy a registračný systém. Sledujte nás!

Lukáš Procháska