Nábor záujemcov do delegácie Európskeho fóra mládeže

Do tímu delegácie v YFJ (Európske fórum mládeže) hľadáme motivovaných mladých ľudí vo veku 18-32 rokov, ktorých zaujíma tvorba politík pre mládež na európskej úrovni v rôznych oblastiach – ako je (ne)formálne vzdelávanie, mobility, dobrovoľníctvo, práca s mládežou, sociálna inklúzia, klimatická kríza atď.

YFJ (Youth Forum Jeunesse) alebo Európske fórum mládeže je strešná organizácia, ktorá združuje vyše 100 mládežníckych organizácií z celej Európy, vrátane národných rád mládeže i medzinárodných organizácií, prostredníctvom ktorých pozitívne ovplyvňuje životy niekoľkých miliónov detí a mladých ľudí v Európe. Zároveň YFJ zastupuje členské organizácie (ako napr. RmS) na stretnutiach s ďalšími európskymi partnermi na najvyššej úrovni: YFJ je prizývané na rôzne konzultácie a tvorby politík, či už to bol Plán obnovy (RRF), má miesto v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, tvorí väčšinu členov v Poradnom orgáne pre mládež Rady Európy (AC CoE) a jeho predsedníčka je momentálne líderkou jednej z pracovných skupín Konferencie o budúcnosti Európy (KOBE/CoFoE). A práve ty môžeš byť súčasťou tohto celého a pomôcť zlepšiť život mladým ľuďom v Európe!

V YFJ nájdeš skvelý kolektív vysoko-motivovaných a politicky angažovaných mladých ľudí, ktorým záleží na tom, aby aj mladí ľudia mali rovnaké príležitosti už dnes ako i výhľad perspektívy a bezpečného života v budúcnosti; mladých ľudí, ktorí chcú vytvárať priestor, aby aj ich rovesníci mohli o svojom živote v plnej miere rozhodovať, či už sami o svojom súkromnom živote, ale aj o chode spoločnosti na regionálnej, národnej i európskej úrovni.

V tejto chvíli hľadáme 1-2 delegátov, ktorí budú RmS zastupovať na stretnutiach a aktivitách YFJ – workshopy, dedikované skupiny, konferencie a meetingy v rôznych mestách Európy, no najmä v Bruseli. Účasť na stretnutiach (doprava, ubytovanie, strava) je hradená prostredníctvom RmS/YFJ.

Ak ťa táto ponuka zaujala, napíš nám na lizak@mladez.sk. Na všetky otázky ti radi odpovieme.

Juraj Lizák, riaditeľ kancelárie Rady mládeže Slovenska