Nadácia ESET vyhlasuje esejistickú súťaž

Nadácia ESET vyhlásila otvorenú esejistickú súťaž pre všetkých, ktorí sa aktívne zaujímajú o úlohu a poslanie vedy v čase, kedy ľudstvo čelí mnohým závažným výzvam. 

Víťaz súťaže môže okrem finančnej odmeny vo výške 1000 eur vyhrať aj jedinečné osobné stretnutie s nositeľom Nobelovej ceny a vedeckým producentom filmu Interstellar Kipom Thornom.

Eseje bude hodnotiť porota pozostávajúca z renomovaných vedcov z oblasti prírodných aj spoločensko-humanitných vied, ako aj z ďalších osobností. Príspevky v anglickom jazyku možno prihlasovať cez webovú stránku súťaže do 20. septembra 2021.

Ján Nemec