Najvyšším rezortným vyznamenaním Medailou sv. Gorazda bola ocenená vedúca AMAVET klubu Miriam Feretová

Podľa sv. Gorazda je pomenovaná medaila, ktorú udeľuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti Dňa učiteľov každý rok v marci. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu však bolo tohtoročné udeľovanie ceny až v novembri. Ocenenie tvorí medaila, certifikát, spomienkové umelecké dielo a je určené pedagógom, ktorí sa významným spôsobom zúčastňujú na rozvoji školstva Slovenskej republiky z hľadiska výchovy a vzdelávania mládeže, osobitne nadaných a talentovaných, ako aj zdravotne postihnutých žiakov a študentov. Zároveň ide o najvyšší stupeň morálneho ocenenia v rezorte školstva nefinančného charakteru, ktoré sa udeľuje od roku 1999.

Je nám veľkou cťou, že medzi osobnosti, ktoré sa môžu popýšiť týmto významným ocenením, patrí od 23. novembra 2020 učiteľka biológie a geografie na Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove, RNDr. Miriam Feretová, ktorá je vedúcou AMAVET klubu v Prešove. Z troch stupňov ocenenia získala RNDr. Feretová ten najvyšší a síce Veľkú medailu sv. Gorazda. Keďže web Ministerstva školstva o ocenení zatiaľ neinformuje a naša vedúca AMAVET klubu je okrem mimoriadnej pracovitosti aj mimoriadne skromná, dozvedeli sme sa túto skvelú správu pred Vianocami, a tak vás informujeme až teraz. RNDr. Miriam Feretová opakovane získala so svojimi študentmi výnimočné úspechy v súťažiach na medzinárodnej aj na celoštátnej úrovni. Dlhodobo sa angažuje v rámci občianskeho združenia Asociácia pre mládež vedu a techniku (AMAVET). Na škole dlhodobo pôsobí ako vedúca predmetovej komisie Človek a príroda.

K nahliadnutiu Veľká medaila sv. Gorazda a List ministra školstva.

list ministra