Napísali o nás

Vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH ponúka množstvo noviniek, informácií a zábavy zo sveta vedy a techniky. Na jednom mieste objavíte všetko o vede, výskume, podujatiach a iných zaujímavých aktivitách, ktoré sa dejú v tejto oblasti na Slovensku. Nájdete tam aj podnetné príbehy slovenských talentov, ktorým otvára dvere do „rozprávkového“ sveta vedy a techniky Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET. Dnes vám ponúkame dva príbehy. Šiestačka Veronika Kováčová chce, aby verejnosť vedela o cukrovke viac:  https://vedanadosah.cvtisr.sk/chce-aby-verejnost-vedela-o-cukrovke-viac-siestacka-ziskala-za-svoju-pracu-ocenenie-amavet

Vladimír Uhlík sa vo svojom vedátorskom projekte rozhodol efektívne prepojiť informatiku s fyzikou: https://vedanadosah.cvtisr.sk/vladimir-uhlik-zostrojil-dva-meracie-pristroje-a-ziskal-ocenenie-amavet