Napísali o nás

Timon Oravec získal ocenenie AMAVET. Zostrojil unikátny dávkovač tekutín.

Svoj prvý elektrický vynález zostrojil už ako žiak 3. ročníka. Išlo o „frapovač“, teda mini mixér vyrobený z pohára s vekom. AMAVET ocenil Timona Oravca za dávkovač nápojov, ktorý by mal uľahčiť život nielen hendikepovaným, ale aj starším ľuďom. Timon býva v Nitre a má len 12 rokov. V budúcnosti by chcel študovať technické odbory, aby mohol vo svojich konštrukčných plánoch pokračovať vo veľkom.

Timon Oravec sa zaradil medzi víťazov na Festivale vedy a techniky AMAVET, ktorý organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Viac si o tom môžete prečítať vo Vede na dosah:

https://vedanadosah.cvtisr.sk/timon-oravec-ziskal-ocenenie-amavet-zostrojil-unikatny-davkovac-tekutin