Nominujte svojich žiakov na JUNIOR INTERNET AMAVET 2021

AMAVET, organizátor 16. ročníka súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET, vám do 15. marca 2021 ponúka možnosť nominovať svojich žiakov, tvoriacich na internete.

Čo prináša žiakom účasť na JUNIOR INTERNET-e?

? prezentácia tvorby pred množstvom nadšencov,

? cenná spätná väzba,

? rozšírenie obzoru o nové témy alebo technológie,

? získanie nových fanúšikov a odberateľov,

? možnosť získať vecné ceny v hodnote viac ako 2000 eur, či krásny víťazný  pohár.

 

Projekty, ktoré žiaci vytvorili je možné prihlásiť do 6 kategórií a to:

JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému: Akú podobu by mala mať veda, ktorá bude hnacím motorom Slovenska i celej EÚ?

JuniorWEB – webové stránky,

JuniorDESIGN – digitálne grafické práce a digitálny dizajn,

JuniorBLOG – blogy a vlogy, ale aj obsah na sociálnych sieťach (napr. profil na Instagram-e alebo TikTok-u),

JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní,

JuniorAPP – mobilné aplikácie.

Prihlasovanie je otvorené do 15. 3. 2021 na http://bit.ly/juniorinternet_ar0321

V prípade otázok sa môžete obrátiť na riaditeľa JUNIOR INTERNET-u, Dávida Richtera, richter@amavet.sk, 0948 345 177.

Dávid Richter