Nominujte výnimočné osobnosti, ktoré rozvíjajú talenty v prírodných vedách

Siedmy ročník Ceny Dionýza Ilkoviča

Nadácia Dionýza Ilkoviča vyhlásila siedmy ročník Ceny Dionýza Ilkoviča. Nadácia tak každoročne oceňuje výnimočných pedagógov, ale aj nepedagogických pracovníkov, ktorí sa v rámci mimoškolskej činnosti venujú mladým ľuďom a rozvíjajú ich talent a zručnosti v prírodných vedách. Od stredy 14. júna 2023 môžete nominovať všetkých, ktorí svoju prácu berú nielen ako povolanie, ale ako poslanie. Nominácie budú otvorené do 13. septembra 2023.

„Na Slovensku je práca kvalitných pedagógov a pedagogičiek dlhodobo podceňovaná a nedostáva sa im zaslúženého uznania. Práve preto Nadácia Dionýza Ilkoviča každoročne zviditeľňuje, verejne oceňuje a aj odmeňuje tých najlepších prírodovedných učiteľov a učiteľky, ktorí sa deťom venujú počas mimoškolskej činnosti – v čase, kedy by vlastne vôbec nemuseli,“ vysvetľuje Martin Plesch, pracovník Fyzikálneho ústavu SAV, odborný garant ocenenia a predseda poroty, ktorá nominácie hodnotí.

Výnimočných pedagógov či nepedagogických pracovníkov môže nominovať ktokoľvek. O cenu Dionýza Ilkoviča sa môžu uchádzať jednotlivci, ktorí aktívne podporujú žiakov a žiačky základných a stredných škôl v rámci mimoškolskej činnosti, a to v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika a biológia.

Keďže práve AMAVET je lídrom v neformálnom vzdelávaní a tisíce učiteľov po pracovnom čase sa venujú žiakom v prírodovedných vedách, určite nájdete medzi sebou takých, aby ste ich nominovali. Nezabudnite – do 13. septembra!

Výnimočných mentorov a mentorky možno nominovať cez formulár na webe www.nadaciadi.sk.

foto: finalistky z roku 2022