Nová Bádateľská čítanka a Bádateľský denník

V unikátnom diele autorky približujú deťom prácu vedcov, ich detstvo a kroky, ktoré ich priviedli k povolaniu vedca či vedkyne.  Medzi vedcami, ktorí sa podelili o svoje príbehy za vytúženou vedeckou kariérou, sú aj známy biochemik  Pavol Čekan či etnologička Katarína Nádaská. Vydanie knižných publikácií je aktivitou na popularizáciu vedy, ktorou sa snažíme osloviť mladšie generácie a nadchnúť ich pre záujem o vedu a vedecké bádanie. Autorkami publikácií sú Mgr. Janka Šišková, vedúca AMAVET klubu 979 a tiež členka OZ Vedecký brloh a  Mgr. Renáta Zolnaiová z OZ Vedecký brloh. Krst dvojknihy bude 22.5.2023 o 18:00 h v kinosále Tabačka Kulturfabrik v Košiciach.

Bádateľská čítanka obsahuje príbehy šiestich slovenských vedcov a vedkýň z rôznych vedných odborov, z ktorých sa deti dozvedia zaujímavosti o ich vedeckej práci. Napríklad:

 • aké predmety (ne)mali radi
 • kto im bol vzorom, kde študovali
 • čo je predmetom ich výskumu dnes
 • ako vyzerá ich bežný pracovný deň
 • čo by poradili dnešným deťom na ceste k ich vytúženému povolaniu.

Príbehy, ktoré v čítanke deti nájdu, budú pre nich akýmsi návodom, ako si vybrať to, čomu sa chcú pracovne venovať. Chceme deti nadchnúť pre štúdium a neskôr aj praktickú aplikáciu vedy do života. Prinášame príbehy vedcov a vedkýň, ktorí v práci dosiahli svetové uznanie a sú mimoriadne úspešní.

O svoje zážitky a skúsenosti sa podelili slovenskí vedci a vedkyne:

 • Archeológ Mgr. Štefan Olšav
 • Astronóm Mgr. Marek Husárik, PhD.
 • Biofyzička RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD.
 • Biochemik a biofyzik Pavol Čekan, PhD., B.Sc.
 • Etnologička PhDr. Katarína Nádaská, PhD.
 • Mechanochemik RNDr. Matej Baláž, PhD.

Bádateľská čítanka je primárne určená mladším žiakom základnej školy. Využiť ju môžu aj pedagógovia na ozvláštnenie vyučovania či prehĺbenia učiva.

Neoddeliteľnou súčasťou čítanky je Bádateľský denník – pracovný zošit s pokusmi, ktoré exkluzívne navrhli  vedci a vedkyne. Deti si doň môžu zapisovať svoje objavy, pozorovania a robiť si vlastné poznámky počas experimentovania.

Čítanku aj denník odporúčame kombinovať s podcastami Vedecké večerníčky, z ktorých sa deti dozvedia veku primeraným spôsobom viac o rôznych vedeckých témach a objavoch.

Mgr. Janka Šišková, vedúca AMAVET klubu 979