Nový AMAVET klub 978 Partizánske

V minulom roku 2021 pôsobenie lídra v neformálnom vzdelávaní na Slovensku posilnila existencia nového AMAVET klubu. V Partizánskom je to už druhý klub, ktorý podporuje neformálne vzdelávanie žiakov po ukončení vyučovania v škole. Vedúcim AMAVET klubu 978 je Ing. Karol Csóka, učiteľ Strednej odbornej školy A. Baťu v Partizánskom. Pokúsim sa niekoľkými otázkami z neho dostať motiváciu založiť AMAVET klub.

  • Takže Karol, čo Ťa motivovalo venovať sa žiakom aj po skončení vyučovania, založiť AMAVET klub?

Založiť klub vyšlo z požiadavky vedenia školy podchytiť talentovanú mládež na škole. Po získaní základných informácii z webu a osobného stretnutia s Ing. Barančekom z AMAVET klubu 808 som sa rozhodol vypracovať víziu klubu.

  • Ako si sa dozvedel o AMAVET-e?

Informácie som získal z webu a od kolegu z mestského klubu. Odpozeral som si všetky webináre AMAVET-u, ako aj samotné celoštátne finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktoré sa konalo v roku 2020 online. Taký silný impulz som dostal z prezentácie klubu z gymnázia Vranov nad Topľou .

  • Aké boli v prvom roku existencie klubu Tvoje ciele? Podarilo sa Ti ich zrealizovať?

Nakoľko v roku 2020 bolo dištančné vzdelávanie od októbra až do mája v roku 2021 som išiel podľa svojej vízie klubu. V celku sa mi to aj podarilo, teraz som pred poslednou etapou realizácie. Samotné založenie sa podarilo do konca roka 2020. Vytvoril sa základný tím troch kolegov, vrátane mňa a pripravili sme okruhy činnosti.

  • Máš podporu na škole pre činnosť AMAVET klubu?

Áno, mám podporu, hlavne v zástupcovi riaditeľa Ing. Gubku, pomohol mi pri formovaní tímu.

  • Klub je v podstate organizačná jednotka občianskeho združenia Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), s čím je spojená aj určitá administratíva. Ako to vnímaš ty? Dnes má AMAVET po celom Slovensku 54 klubov. Nemôže to byť odrádzajúci faktor pre vznik ešte väčšieho počtu AMAVET klubov?

Odporučil by som vypracovať jednoduchý manuál pre nové kluby a funkcie koordinátorov, uľahčilo by to vznik nových klubov.

  • Si vedúcim klubu už rok. Nachádzaš si čas aj na seba, svoje záujmy, koníčky, relax?

Nachádzam a našiel som v práci pre vyhľadávanie talentov určitú sebarealizáciu. Je to v správnom rozdelení času a stanovení životných priorít medzi prácu a rodinu.

  • S čím nás chceš prekvapiť a rozšíriť aktivity AMAVET-u v Tvojom pôsobení v roku 2022?

Po úspechu na celoštátnom finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, postavenom na žiakoch končiacich ročníkoch, je to výzva pre mladších členov klubu posunúť latku náročnosti vyššie. Bol skonsolidovaný nový tím a tým aj výzvy do oblasti robotiky, virtuálnej reality a umelej inteligencie. Po účasti na celoštátnom finále festivalu som nadobudol dojem, že som sa správne rozhodol a idem možno niekedy tvrdo za cieľom, ale stojí to za to.

Zhováral sa a za rozhovor ďakuje Ján Nemec.