Ohliadnutie sa za letnými tábormi Zvedavých vedcov 2019

Počas tohto leta sa konali v júni a auguste pod záštitou AMAVET-u dva tábory Zvedavých vedcov v chorvátskom kempe Baško Polje. Za tradičným podujatím, ktoré prináša kopec detskej radosti, je tiež veľa práce a vôle pomôcť. Každá fotografia so skupinou činorodých detí má za sebou nejaký príbeh. A v tom príbehu majú miesto všetci, čo priložili ruku k dielu. Sú to organizácie a jednotlivci, ktorí na obrázkoch zvyčajne nie sú vidieť, a preto by sme sa všetkým chceli úprimne poďakovať aspoň takouto formou.

V tábore sa mali možnosť stretnúť rôzne deti. Či už to boli tie, ktoré prihlásili rodičia, tie, ktoré mohli vycestovať odmenou za ich študijné výsledky, alebo šikovné deti, ktoré získali podporu od mestských častí a sponzorov. Môžeme zhodnotiť, že to má zmysel. Vidíme to na tom, ako nám mládež rastie nielen vekom, ale aj osobnostne. Počúvame príbehy o tom,  ako si deti medzi sebou vytvárajú priateľské väzby a spoločne sa podieľajú na ďalších zmysluplných aktivitách. Dôkazom je aj fakt, že sa nám tento rok prihlásilo na školenie animačného programu Zvedaví vedci 6 dobrovoľníkov, ktorí boli v minulosti pravidelnými návštevníkmi našich táborov. To nám robí radosť, pretože tábory AMAVET-u sa oproti bežným táborom a letným pobytom zameriavajú najmä na pridanú hodnotu – našim cieľom je rozvinúť prirodzený potenciál detí v motivujúcom prostredí plnom zaujímavých podnetov.

(foto aj s logami partnerov)

Tento rok mali, opäť v rámci projektu Anjeli deťom, možnosť zúčastniť sa tábora aj deti zo znevýhodneného prostredia. Takýmto spôsobom vycestovalo 28 detí vo veku od 7 do 17 rokov. V júni podporila deti na letnom pobyte spoločnosť Transpetrol, Volkswagen a mesto Modra. Počas augustového termínu sa mohli zúčastniť ďalšie deti vďaka Volkswagenu, Mestu Partizánske, Mestskej časti Rača, Mestu Modra a Nadácii vzdelanie a zdravie. Všetkým patrí od nás veľká vďaka. Vieme však, že i pre vás je najväčšou odmenou práve vedomie toho, že sme spolu mládež naštartovali k ďalšej zmysluplnej činnosti. Budeme v tom pokračovať aj naďalej a bude nám cťou, ak sa k nám pridáte zase budúci rok. Máme šancu spraviť spolu niečo výnimočné.

Lukáš Procháska