PartyRobot na Mesiaci

Je to už neuveriteľných päťdesiat rokov, čo sa prví  ľudia prechádzali po našom Mesiaci. Uplynulý čas zmenil náš prístup k vede a technike, posunul nás z analógovej do digitálnej doby. Informačné technológie sa zmocnili nášho sveta aj sveta okolo nás. O tom sa mohli presvedčiť návštevníci už tradičnej jesennej PartyRobot, aktivity, ktorú realizuje AMAVET klub 808, ako projekt Meet and Code cez nadáciu Pontis, za spolupráce s Hvezdárňou a CVČ v Partizánskom.

PartyRobot sa uskutočnil 5. októbra 2019 v priestoroch Mestskej umeleckej agentúry, v spoločenskej sále. Poskytnuté priestory len tak-tak stačili na predvádzanie zhmotneného digitálneho sveta vedy a techniky.  Podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch svoj vzťah k robotike, elektronike a informatike prišli prezentovať školy, ale aj  občianske združenia. Svoje výtvory prišli prezentovať členovia robotického krúžku až z Nových Zámkov pod vedením učiteľky Jarmily Lenčéšovej. Skupina detí svoj krúžok nazvala PROGRAMMERS. V ich podaní ste mohli vidieť hrací box postavený celý z lego kociek. Možnosti ako postupovať v „rozdrásanej“ krajine Mesiaca alebo Marsu demonštroval ich model roveru, ktorý bol schopný otáčať sa na mieste a chodiť aj do bočných smerov. Bol to výsledok nielen zručnosti detí, ale i znalostí programovania.

Takmer každoročný účastník PartyRobot, ktorým je Stredná odborná škola pod Sokolicami v Trenčíne, priniesla celú plejádu svojich robotických a elektronických zostáv. Od rôznych robotických manipulátorov až po vozidlá, prostredníctvom ktorých si návštevníci mohli odskúšať svoju zručnosť v riadení. Veľkej pozornosti sa tešili 3D tlačiarne. Najvytrvalejší z návštevníkov si mohli odniesť svoju tri „D“ pozornosť ako dar od žiakov uvedenej školy.

Zaujala aj prezentácia robotov Základnej školy Tribečská z Topoľčian, kde pod vedením Ing. Rastislava Gažiho pracuje úspešný robotický klub, ktorý každoročne zaznamenáva úspech nielen na domácej pôde, ale i v zahraničí. Svedčí o tom celá paleta diplomov a ďalších ocenení. Okrem možnosti precvičiť si svoje schopnosti pri prekladaní rôznych predmetov, zanietení návštevníci – futbalisti si mohli zahrať robotický futbal.

Miestny krúžok robotiky a elektroniky pod vedením Ing. Ľudovíta Barančeka, predviedol svoje vlastné roboty, výsledok práce členov robotického krúžku. Na pripravenej dráhe bola príležitosť vyskúšať si svoje možnosti, reakcie na jazdu vo vymedzenom priestore dráhy. Najmladší účastníci nevynechali príležitosť ovládať prostredníctvom tabletu robota DASH, ktorý sa stal ich najroztomilejším inteligentným spoločníkom na tejto netradičnej techno-party. Samotný AMAVET klub 808 VTM sa predviedol aj malou výstavou zručnosti raketových modelárov. Malé aj veľké modely rakiet ukázal záujemcom vedúci krúžku raketových modelárov Jozef Jaššo.

Kulisu celého technicko-robotického priestoru robili dve výstavy, ktoré zapožičala miestna hvezdáreň. Návštevníci sa v prvej z nich mohli prostredníctvom šiestich banerov zúčastniť úspešných expedícii na Mesiac. Výstavu dotvárali 3D exponáty rakety Saturn V, lunárneho modulu ako i 3D miesta pristátia posádky Apollo 11. Druhá výstava vás previedla celou históriou  letov človeka do vesmíru.

Pridanou hodnotou všetkých akcií je počasie. Toto však nebolo priaznivé. Napriek tejto skutočnosti sa podujatia technického charakteru PartyRobot na Mesiaci 2019 zúčastnilo viac ako päťdesiat návštevníkov. Organizátorov podujatia potešili najmladší návštevníci, ktorí jednoznačne a neskrývane prejavili svoj vzťah k robotike, programovaniu a tým spojených možností na zmysluplné využitie voľného času, čo je tiež jednou z myšlienok celoeurópskeho týždňa programovania zastrešovaného projektom Meet and Code. Pre nás, ktorí sme sa podieľali na príprave a realizácii podujatia je to záväzok, aby sa podujatia podobného charakteru v budúcnosti pripravili ešte so širšou ponukou aplikácii nových informačných technológií.

Text a foto : Vladimír Mešter, Ľudovít Baranček