Perpetuum AMAVET – 2 % k dobru.

AMAVET ako pracujúci stroj, ktorý všetko prijaté teplo nadšencov premieňa na tvrdú prácu v oblasti vzdelávania. Rok 2019 pre nás bol ako obvykle náročný, ale pritom záslužný, a tak sme sa rozhodli v tom pokračovať aj tento rok, už jubilejný 30-ty v histórii AMAVET-u. Večne v pohybe ostávame aj  v roku 2020 s presahujúcim 100% nasadením. Ak sa chcete stať súčasťou nezastaviteľného stroja, prispejte svojimi 2 percentami. Všetky potrebné formuláre a informácie k dvom percentám nájdete na https://www.amavet.sk/podporte-nas/ .

Tvrdá a poctivá práca organizácie sa môže, ale aj nemusí odzrkadliť, alebo sa stáva že, výsledky vidno len v zlomku toho na čom pracuje. AMAVET má niekoľko oblastí záujmu, no v každej jednej  z nich vidno zaslúžené výsledky a úspechy. K číselnému zhodnoteniu AMAVET-u patrí aj ľudskosť prevedená na milé slová nadšencov vedy. Prehľad najvýznamnejších z nich za rok 2019:

  • Ocenenie Digitálna jednotka za plnenie záväzkov v Digitálnej koalícii
  • Podpísané memorandum o spolupráci pri realizácií projektu so Žilinskou univerzitou v Žiline
  • Podpísané memorandum o spolupráci pri realizácií projektu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Kluby

Počet klubov: 55

Počet členov: 4000 z toho 180 vedúcich  klubov a základných kolektívov

Počet základných kolektívov: 200

Počet organizovaných podujatí: 900

„Pred pár rokmi som na súťaži stretol skvelú partiu ľudí. Zistil som, že to sú ľudia, ktorí ťahajú AMAVET. Ich nadšenie ma presvedčilo, aby som sa zapojil do aktivít AMAVET-u a to vytvorením klubu na našom gymnáziu vo Vranove nad Topľou. Odvtedy sme spolu získali mnoho úspechov doma a aj v zahraničí v oblasti medicíny, robotiky, fyziky a informatiky. Ale o tom si už prečítajte na tomto webe. Som vďačný za podporu a zázemie ľudí v AMAVET-e.“ Ján Motešický, vedúci AMAVET klubu 964, Vranov nad Topľou.

Súťaže

1. Junior Internet

Kategórie:

JuniorWEB – vlastné webové stránky, webové aplikácie, naprogramované CMS.
JuniorDESIGN – vytvorené digitálne grafické práce, plagáty, kresby, dizajn manuálov…
JuniorTEXT – texty na vyhlásenú tému. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu musel byť minimálne 1000 znakov. Text musel byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora. Téma pre 14. ročník súťaže bola „Tentoraz hlasujem za…“.
JuniorBLOG – vlastné blogy, fotoblogy, videoblogy…
JuniorAPP – mobilné aplikáci pre tablety a smartfóny.
JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah.

Cenu Absolútny Junior Internet získal víťaz kategórie Junior Web, starší žiaci, Tomas Magnes (https://elitehost.cz/). Ide o projekt herného hostingu – o prenájom herných serverov pre hry Minecraft a GTA SA:MP a službu uloženia dát.

Víťaz kategórie Junior Learn Marek Mach prezentoval projekt Mladí proti fašizmu, (https://mladiprotifasizmu.sk). Ide o projekt upozorňujúci najmä mladých ľudí na nebezpečenstvá spojené s týmto režimom a jeho obdivovateľmi.

Víťazi kategórie Junior Blog – Oskar Lelko a Jakub Andrej Filčák  prezentovali projekt Čejndž. Čejndž.sk je médium, kde píšu komentáre k aktuálnym spoločenským a politickým udalostiam, ktoré menia náš svet. Ako povedali pri prezentácii ich cieľom je pomôcť ľuďom pozerať sa na udalosti z rôznych pohľadov, no zároveň sa v dobe hoaxov opierať o logiku a fakty. Majú ideologicky pestrý tím redaktorov, a títo redaktori si môžu na články navzájom odpovedať cez ich vlastný CMS.

Víťazi kategórie Junior APP – Jakub Bilkovič a Filip Nešták (HAKA) prezentovali zaujímavú  Aplikáciu na odhalenie ukradnutých áut.

Víťazkou kategórie Junior Text bola Sabína Sabová.

„Bolo to úžasné! Konečne niekto, kto si všíma prácu detí a podporuje ich v tom, čo robia. Mala som možnosť prvýkrát vidieť svojho syna prezentovať a bola som ohromená tým, aký profesionál sa z neho stane, keď chytí do ruky mikrofón. Vidieť, ako sa teší z ocenenia, stálo za to. Na fakulte sme sa cítili veľmi dobre, vládlo tam skvelé tvorivé ovzdušie. Ďakujeme.“ Rodič účastníka Junior Internetu

2. Festival štyroch živlov AMAVET

Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Prácu organizátora – Asociácie pre mládež, vedu a techniku, ktorá má v tomto roku už 30-te výročie existencie, výstižne vyzdvihla vo svojom úvodnom príhovore pri otvorení festivalu ministerka Martina Lubyová: „Ministerstvo školstva pokladá AMAVET za jeden z najlepších mechanizmov na povzbudzovanie vedeckej tvorby medzi deťmi a mládežou.“

2. ročník:

61           zapojených projektov
131         zapojených detí
41           zapojených učiteľov

3. Festival vedy a techniky AMAVET, Krajské kolá Festivalu vedy a techniky AMAVET

je celoštátna súťažná prehliadka vedecko – technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí v deviatich súťažných kategóriách prezentujú svoju bádateľskú činnosť formou posterovej prezentácie.

22. ročník:

1             národná súťaž
6             krajských kôl
80           zapojených škôl
170         zapojených projektov
280         zapojených detí
 „Som úplne fascinovaný z toho čo tu vidím ako aj úžasné projekty, ktoré mladí ľudia dokážu spraviť. Ja som nanešťastie nemal také možnosti počas môjho štúdia, nemal som zlých učiteľov, ale nebola tam tá dodatočná energia, pridaná hodnota AMAVET-u. Ako vidím na FVAT, že profesori na stredných školách sa venujú svojim študentom aj vo voľnom čase! Tak to je kľúčová vec, aby pritiahli mladých ľudí k vede.“ RNDr. Roman Nagy, PhD., astrofyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.
 

4. LaBák

Súťaž tvorí 6 kategórií, ktoré sú učené pre žiakov:
A: 3.-4. ročníka stredných škôl – jednotlivci
B: 1.-2. ročníka stredných škôl – jednotlivci
C: 8.-9. ročníka základných škôl – jednotlivci
D: 5.-7. ročníka základných škôl – jednotlivci
E: 1.-4. ročníka základných škôl – tímy
F: materských škôl – tímy

8.ročník:

1             sústredenie
6             kategórií
8             tvorcov úloh a hodnotiteľov
79           jednotlivcov
94           počet tímov
450         zapojených detí

5. RoboRAVE

Súčasťou súťaže bola aj zaujímavá Konferencia pre vedúcich tímov a pracovníkov Žilinskej univerzity na tému Motivácia práce vedúcich pracovníkov s mládežou na robotických súťažiach. Súťaž bola zrealizovaná vďaka výbornej tímovej spolupráci AMAVET klubu č. 549 z Martina, Informačného centra mladých, n.o. v Martine, AMAVET klubu 958 v Žiline – The Benders, dobrovoľníkov zo spoločnosti INLOOPX by Avast Žilina, Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj vďaka finančnej podpore Mesta Žilina, firmy AVAST, spoločnosti MATADOR Group a Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET.

5.ročník:

3             kategórie
34           zapojených učiteľov
60           robotov
91           zapojených detí

 „Niektoré úlohy boli náročnejšie, ale tak to má byť. Deti by sa mali v živote stretnúť s tým, že na to, aby niečo dosiahli, musia niekedy vynaložiť viac energie a času, aby im výsledok práce priniesol radosť. Nekompromisnosť k tomu patrí.“ Riešiteľka LaBáK-u kategórie E 2019

Školenia

Téma školenia: Ako pripraviť projekt na vedátorskú súťaž

Vedecká metóda ako cesta k poznaniu

Realizácia vedátorského projektu: Ako keby si išiel/la na výlet tam, kde si ešte nikdy nebol/a. Čo si zvyčajne vezmeme so sebou na výlet? Mapku, sprievodcu či inštrukcie? Vedecká metóda Ti poskytne mapu a inštrukcie na cestu, ktorou je a bude Tvoj projekt. Má päť základných krokov:

Krok 1: Vyber si tému alebo otázku
Krok 2: Zhromaždi si informácie o téme. Čo potrebuješ vedieť na zodpovedanie otázky?
Krok 3: Čo si myslíš, aká bude odpoveď na Tvoju otázku? Nejaký odhad. To sa nazýva hypotéza.
Krok 4: Otestuj svoj odhad (hypotézu) cez pokus.
Krok 5: Urob záver založený na výsledkoch pokusu.

Vyškolení lektori v rámci celého Slovenska: 65 lektorov

Počet školení: 10

Vyškolení žiaci v rámci celého Slovenska: 3100 žiaci

Počet školení: 206

Letné aktivity

Animačný program Zvedaví vedci

Hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov, ktorí pracujú s materiálmi bežne dostupnými v domácnosti v  “labáku“ pri morskom pobreží.

Letné aktivity v Chorvátsku: 15
Letné tábory v Chorvátsku: 3
Školy v prírode: 2

 „Tento tábor bol najlepší aký som kedy zažila. Týchto 10 dní bolo úžasných a s takými skvelými vedúcimi a super deckami úplne super! Lepšie to naozaj byť nemohlo. Bude mi za vami smutno! Ale teším sa na vás na budúci rok.“ Saška

Cesty za vedou

Počet zapojených detí v aktivite Cesty za vedou: 1170
Počet zapojených škôl: 27
Cesty:

  • Exkurzia do CERN-u (CH): 17 ciest
  • Po stopách Leonarda da Vinci: 3 cesty
  • Veda a umenie v Paríži (FR): 2 cesty

 A ďalšie: INHORGENTA v Mníchove,  Salzburg a Hallstatt,  Oswiecim a Krakow (PL), Veda v Brne, Viedni a Bratislave

Postupy na medzinárodné súťaže

Najprestížnejšie súťaže v zahraničí:

POSTUP NA INTEL ISEF, PHOENIX, USA

Kategória: Medicína a zdravotníctvo

Projekt: Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora
Autor: Aneta Anna Dunajová

Kategória: Biológia

Projekt: Náhrada syntetických opaľovacích prípravkov lignínom testovaným na HaCaT keratinocytoch
Autor: Ján Maťufka a Peter Škripko

POSTUP NA THE EUROPEAN UNION CONTEST FOR YOUNG SCIENTISTS-EUCYS, SOFIA, BULHARSKO

Kategória: Chémia

Projekt: Vývoj a aplikácia analytickej metódy  na stanovenie joidového aniónu  v silne mineralizovaných vodných matriciach
Autor: Laura Nižníková

Kategória: Chémia

Projekt: E250 – Tichý zabijak
Autor: Dominika Pánska

Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo

Projekt: Zabránenie podvádzaniu v e-športoch
Autor: Ján Varga

POSTUP NA CASTIC, ČÍNA

Kategória: Elektrina a mechanika

Projekt: Rádiovo ovládané autíčko
Autor: Viliam Podhajecký a Richard Maguľak

POSTUP NA MILSET EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL, ABÚ DHABÍ, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Kategória: Environmentálne vedy

Projekt: Ekologické odstránenie znečistenia ropou
Autor: Samuel Skaličan

Kategória: Medicína a zdravotníctvo

Projekt: Komplexné biomechanické a predklinické testovanie biomateriálov pre účely implantológie a regeneračnej medicíny
Autor: Miriam Feretová a Samuel Smoter

Kategória: Medicína a zdravotníctvo

Projekt: Efekt kyseliny močovej na endoteliálnu funkciu in vitro
Autor: Matúš Mlynár a Alexandra Alžbeta Rigoová

VERNADSKY NATIONAL CONTEST, MOSKVA, RUSKO

Kategória: Biológia

Projekt: Prasacie oocyty a manipulácia s nimi
Autor: Simona Strejčková a Natália Jiránková

Kategória: Matematika

Projekt: Číslo π vo hviezdach
Autor: Alexandra Zavadská

Kategória: Informatika a počítačové inžinierstvo

Projekt: DroneLogger
Autor: Marco Pintér a Richard Kováč

BELGIAN EXPO, BRUSEL, BELGICKO

Kategória: Elektrina a mechanika

Projekt: Inteligentný solárny generátor so solárnym panelom reagujúcim na svetlo
Autor: Kristián Greif a Oliver Lipka

EXPO SCIENCE AMAVET, PARDUBICE, ČR

Kategória: Biológia

Projekt: Vplyv nanočastíc striebra na mikroorganizmy.
Autor: Jakub Uličný a Vladimíra Hricová

Kategória: Biológia

Projekt: Ideálna teplota eliminovania inklúznych teliesok s maximálnym ziskom proteínu AsLOV2
Autor: Sára Mária Majerníková

Kategória: Elektrina a mechanika

Projekt: Záchranárska Trikoptéra
Autor: Adrián Kaštíl a Erick Vozár

Všetky potrebné formuláre a informácie k dvom percentám nájdete na https://www.amavet.sk/podporte-nas/ .

Denisa Vaculčiaková