Po Junior Internete AMAVET 2022 výlet do Bruselu

Pocity Davida Kapustu z ocenenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Keď som sa dozvedel, že som vyhral „výlet“ do Bruselu, nesmierne som sa tešil. Niekoľkokrát sa kvôli pandémii presunul, ale predsa som mohol nasadnúť do lietadla vo Viedni.

Po príchode sme sa šli ubytovať do hotela. Z mojej izby som videl budovu Európskej Komisie a kruhový objazd, na ktorom bolo neustále rušno. Boli sme tam v čase summitu. Dokonalá organizácia poriadku v meste a jednotné a všetkými rešpektované pravidlá nás ohúrili v prvý deň, pretože ten bol vyhradený na spoznanie mesta. Niektorí účastníci sa previezli metrom na poslednú zastávku a poznávali neznáme, no ja som chcel vidieť inštitúcie a ich okolie. Všemožné pamiatky, prívetiví ľudia, veľa bicyklov a nádych honosnej kultúry. A medzi nimi rôzni ľudia pousádzaní na tráve, lavičkách a predsa stále v pohybe. Takto som pozoroval a chodil až do večera. Po príchode na hotel som všetky nachodené kroky premenil na spánok.

Druhý deň mal rýchly spád, pretože prvé stretnutie programu v rámci informačnej cesty bolo so Slovákom v Bruseli – Marošom Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie pre medzi inštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. Rozprával nám o jeho agende, hovoril o zmysle EÚ a ukazoval svoju profesionalitu. Venoval nám viac času, ako je vôbec možné od tak významného človeka očakávať.

Neskôr sme sa presunuli do inej budovy, kde sme mali stretnutie s Petrom Stanom, slovenským hovorcom Európskej komisie.  Boli plné informácií a len ťažko ich zhrnúť do textu, ktorý píšem. Stretnutia rôznorodého charakteru trvali približne do večera.

V Bruseli som nebol sám, ale boli so mnou víťazi iných súťaží. Dohodli sme sa, že večer pôjdeme zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti do miestnych podnikov. Pripojili sa k nám aj členovia Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku a tým spríjemnili náš pobyt. Musím povedať, že išla skvelá skupina, ktorú si budem dlho pamätať.

Posledný deň sme zavítali do Európskeho parlamentu v Bruseli, aj keď oficiálny je v Štrasburgu. Tam som videl obraz od slovenského umelca Erika Šilleho. Je radosťou vidieť, že slovenskí umelci sú s nami i ďaleko od domova. V parlamente nás čakali ďalšie prednášky a napokon jeho prehliadka.

Nakoniec výletu nám ostal ešte nejaký čas, ktorý som využil na návštevu múzea.

Aj keď som referoval výlet, v skutočnosti išlo o informačno-študijnú cestu, ktorá mala aj prvky výletu. Veľa som sa dozvedel, odniesol som si podstatne viac než len kufor. Európa je krásna, Brusel menovite. Určite sa doň jedného dňa vrátim a nechám sa ním pohltiť tak, ako i tentokrát.

Touto cestou chcem poďakovať AMAVET-u a Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku za možnosť, ktorú mi poskytli.

David Kapusta, Junior Internet AMAVET 2022, druhý v kategórii JuniorText