Po roku sme boli opäť v Steel parku

Na začiatku júna boli žiaci zo ZŠ Jána Švermu z Humenného v Košiciach, kde navštívili Park vedy a techniky Steel Park.

V rámci exkurzie si prezreli optické klamy v expozícii Klamárium, snažili sa vyriešiť matematické hlavolamy, vyskúšali a overili si fyzikálne javy zamerané prevažne na elektrinu a magnetizmu, naučili sa rôzne separačné metódy hravou formou – zahrali sa na detektívov pri vyriešení zločinu a zrealizovali chemické pokusy.

Celá akcia bola zhodnotená veľmi pozitívne a za jej zrealizovanie patria slová vďaky AMAVET-u, ktorý sa finančne podieľal na úspešnej vzdelávacej aktivite.

Helena Wolfová, vedúca AMAVET klubu 723 Humenné