POĎAKOVANIE

Pre členov a dobrovoľníkov Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) je najvyšším ocenením spokojnosť tých, pre ktorých robia celoročné neformálne vzdelávanie. Tisícky žiakov po celý uplynulý rok 2023 mali možnosť zúčastňovať sa klubovej činnosti a na súťažiach, vzdelávaní, poznávacích podujatiach a iných popularizačných aktivitách. Amaveťáci ich každý rok zorganizujú približne 4 tisíc po celom Slovensku, ale aj v zahraničí.

Táto už 33-ročná činnosť AMAVET-u sa nedá robiť bez spolupracovníkov zo slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, zo stredných a základných škôl, ale aj donorov a podporovateľov vedy a techniky.

Tieto súvislosti si človek uvedomí, keď sa na prahu rokov obzrie späť a spýta sa, či stopa, ktorá po ňom zostala má zmysel. Stopa po práci amaveťákov v roku 2023 je hlboká, výrazná a zmysluplná. O tom svedčí aj spätná väzba, ktorá v rôznych podobách „pristáva“ v centrále AMAVET-u. Rád by som sa s čitateľmi januárového AMAVET Revue podelil o nôšku poďakovaní, napríklad za novembrový 26. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023:

„Chcel som vám aspoň touto formou poďakovať za možnosť prezentovať  CERN na Festivale vedy a techniky či už prednáškami, ale aj prezenčným stánkom CERN-u.

Myslím si, že obe formy boli pre študentov zaujímavé a prínosné.

S pozdravom Pavol Bartoš.“ (spolupracovník Európskej organizácie pre jadrový výskum-CERN)

 

„Chcela by som sa takto dodatočne poďakovať za pozvanie na festival. Bohužiaľ som sa kvôli pracovným povinnostiam nemohla zdržať veľmi dlho.

Ráno ešte pred oficiálnym otvorením som si však prešla všetky stánky a bola som úprimne šokovaná. Osobne by som ocenila každého jedného študenta, ktorý venuje svoj čas takýmto ušľachtilým a zmysluplným témam.

Ďakujem. S pozdravom Ing. Zuzana Zedníková“ (Špecialista pre Dary, Partnerstvá, Sponzoring a Projekty, TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.)

 

„Dovoľte mi v mene Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a špeciálne v mene môjho kolegu Andreja Krchnavého poďakovať sa AMAVET-u za príležitosť zúčastniť sa s našimi aktivitami na Festivale vedy a techniky AMAVET 2023.

Bola to pre kolegov príjemná skúsenosť. Veríme, že aj budúci rok bude podobná príležitosť a ak nás pozvete, veľmi radi opäť prídeme s našimi informačne–zábavnými aktivitami obohatiť program festivalu. 

Rozmýšľali sme tiež, ako by sme ešte podporili festival a môj kolega Andrej Krchnavý navrhol, že by sme mohli jednému víťazovi (1 žiak) a jedna dospelá osoba (učiteľ alebo rodič, podľa dohody) ponúknuť informačne-poznávaciu cestu do Bruselu. Chceli by sme takto podporiť výnimočný talent šikovných mladých ľudí a zároveň im otvoriť poznanie o Európskej únii.

Vopred ďakujem. S pozdravom, Katarína Touquet Jaremová.” (Representation of the European Commission in Slovakia)

 

Členovia Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, predsedníctvo AMAVET-u a dobrovoľníci vyjadrujú úprimné poďakovanie všetkým osobám, spoločnostiam a inštitúciám, ktoré akoukoľvek formou prispeli k úspešnému zorganizovaniu podujatí AMAVET-u v roku 2023: