Podpora malých inovácií

Nadácia Východoslovenská energetika (VSE) vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v programe podpora malých inovácií.

Program je určený na podporu realizácie malých pozitívnych zmien, ktoré dokážu zlepšiť život komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska. Projekty musia byť zamerané na uvedenie nových či inovovaných/vylepšených procesov, postupov, služieb, aktivít alebo činností – jednoducho musia mať inovatívny charakter a merateľné ciele.

Zároveň musia byť v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie VSE, a teda pôjde o rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť v danej oblasti, ochranu zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia, rozvoj vedy a umenia, rozvoj a podporu vzdelania alebo rozvoj a podporu telovýchovy.

O grant môžu žiadať aj občianske združenia.

Uzávierka pre doručenie žiadostí je do 15. decembra 2021.

Viac na: https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/podpora-malych-inovacii.htm

Ján Nemec