Podpora SEPS prináša výsledky

Práca na podporovanom projekte v AMAVET klube 655 pokračujú

V aprílovom vydaní AMAVET Revue sme sa dozvedeli o podpore Slovenskej energetickej prenosovej sústavy (SEPS) pre AMAVET klub 655 pri Základnej škole v Marhani v okrese Bardejov. Ide o podporu projektu pre monitorovania ovzdušia tried v našej škole.

Aj keď sa pomaly blížili prázdniny, začalo sa navrhovaním a plánovaním podoby budúceho prístroja, ktorý sme chceli umiestniť do všetkých tried v našej škole. Vychádzali sme zo skúseností z minulosti, kedy sme postavili prístroj na meranie koncentrácie CO2, s ktorým sme boli aj na krajskom Festivale vedy a techniky AMAVET  v Prešove. Zhotovili sme ho v klube približne pred piatimi rokmi a je funkčný dodnes. Porovnávali sme ho s profesionálnymi prístrojmi s nemeckými certifikátmi v Košiciach. Meria pomerne presne, len jeho nevýhodou je nutný dlhý „nábeh“ senzora (Figaro, japonskej výroby). Pre bežné merania je dvojhodinové zahrievanie senzora veľmi nepraktické a navyše musí prebiehať v čistom ovzduší – vo vonkajšom prostredí.

Toto sme chceli odstrániť v novšom modeli prístroja. Aj preto sme použili iný typ senzora. Vďaka podpore SEPS-u sme mohli nakúpiť senzory a ostatné podporné súčiastky pre prístroj na meranie ovzdušia do všetkých našich tried. Okrem obsahu CO2 budeme merať aj teplotu, tlak, relatívnu vlhkosť a prašnosť vzduchu.

Celé zapojenie sme testovali na prepojovacom poli. Prvé povzbudivé výsledky sme zaznamenali už pred letnými prázdninami. V priebehu skúšok sa objavili problémy s napájaním senzora CO2. Taktiež ako nevhodné sa ukázalo použitie prepojovacieho poľa. Skúšanie terajšieho prototypu robíme na univerzálnom plošnom spoji. Spájkované kontakty sú v tomto prípade spoľahlivejšie a veríme, že čoskoro bude prototyp hotový a po dokúpení zvyšných komponentov sa rozbehne „finálna montáž“ prístrojov.

Po ukončení elektromontážnych prác a umiestnení prístrojov do tried budú všetky údaje v reálnom čase dostupné pre žiakov i rodičov na informačnom monitore vo vestibule školy.

Mgr. Ján Polča a PaedDr. Miroslav Vojtek, koordinátori projektu, AMAVET klub 655

OLYMPUS DIGITAL CAMERA