Pohár vědy – Science cup opäť ožil

Pohár vědy – Science cup je detská vedecká súťaž s medzinárodným presahom, ktorú už od roku 2012 organizuje Asociace malých debrujárů České republiky. Tohtoročný 12. ročník má podtitul: Okolo sveta – Around the world.

Súťaž je zameraná predovšetkým na experimentálnu činnosť a bádateľsky orientovanú výučbu. Jej cieľom je:

  • umožniť deťom využívať voľný čas k rozvíjaniu schopností a znalostí v oblasti prírodných vied, techniky a ekológie;
  • pri činnosti rešpektovať a využívať detskú kreativitu, predstavivosť a hravosť;
  • využívať najmä zábavné pokusy s jednoduchými pomôckami z rôznych oblastí vedy, techniky a ekológie, ktoré smerujú k nenútenému pochopeniu rôznych javov a zákonitostí, objavovaniu vedy a utvárajú nové cesty k poznaniu, tvorivosti a rozvoju logického myslenia;
  • zvýšiť záujem o štúdium prírodných a technických vied.

Vekovo je súťaž rozdelená do 4 kategórií:

  • MŠ a predškoláci;
  • stupeň ZŠ;
  • stupeň ZŠ a odpovedajúce ročníky viacročných gymnázií;
  • SŠ a odpovedajúce ročníky viacročných gymnázií.

Súťaže sa môžu zúčastniť ako debrujárske kluby a školské tímy, tak aj rodinné tímy či skupiny kamarátov.

Viac informácii na www.poharvedy.eu.