POHÁR VEDY: Záhrada 2024 – Garden

Prihlasovanie do 22. januára!

Asociácia malých debrujárov Českej republiky opäť organizuje detskú vedeckú súťaž pod názvom Pohár vedy. V tomto roku sa vracia súťaž k spolupráci so slovenským AMAVET-om, s cieľom rozšíriť túto zaujímavú súťaž ešte viac aj medzi slovenské školy. Už 13. ročník má podtitul: Záhrada 2024 – Garden.

Zúčastniť sa jej môžu všetky deti od predškolského veku až po staršie deti stredných škôl.

Pohár vedy je medzinárodná súťaž, ktorá je zameraná predovšetkým na experimentálnu činnosť a bádateľsky orientovanú výučbu. Jej cieľom je:

  • umožniť deťom využívať voľný čas k rozvíjaniu schopností a znalostí v oblasti prírodných vied, techniky a ekológie;
  • pri činnosti rešpektovať a využívať detskú kreativitu, predstavivosť a hravosť;
  • využívať najmä zábavné pokusy s jednoduchými pomôckami z rôznych oblastí vedy, techniky a ekológie, ktoré smerujú k nenútenému pochopeniu rôznych javov a zákonitostí, objavovaniu vedy a utvárajú nové cesty k poznaniu, tvorivosti a rozvoju logického myslenia;
  • zvýšiť záujem o štúdium prírodných a technických vied.

Vekovo je súťaž rozdelená do 4 kategórií:

  • MŠ a predškoláci;
  • Prvý stupeň ZŠ;
  • Druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky viacročných gymnázií;
  • SŠ a zodpovedajúce ročníky viacročných gymnázií.

Súťaže sa môžu zúčastniť ako debrujárske kluby AMAVET a školské tímy, tak aj rodinné tímy či skupiny kamarátov.

Všetky podrobnejšie informácie, propozície a zadania korešpondenčných kôl súťaže nájdete na webovej stránke, kde sa môžete prihlásiť do súťaže do 22. januára: www.poharvedy.eu

Jana Petrušková