Pohár vedy – ZÁHRADA 2024

Vyzývame súťažiacich, aby venovali pozornosť blížiacemu sa termínu odovzdania zadaní v druhom korešpondenčnom kole súťaže Pohár vedy – ZÁHRADA 2024.

Pripomíname záujemcom, ktorí sa rozhodli zapojiť do súťaže Pohár vedy aj v roku 2024, aby čoskoro venovali pozornosť internetovej webstránke Asociace malých debrujáru České republiky www.sciencecup.eu, kde bude čoskoro dostupné zadanie druhého korešpondenčného kola pre všetky štyri vekové kategórie.  Termín odovzdania vypracovaných zadaní je do polnoci 29. februára 2024.

Súťažiacim ročníka 2024, kedy je hlavnou témou ZÁHRADA, by sme radi pripomenuli, aby pozornosť venovali všetkým trom oblastiam súťaže: kreatívnej, experimentálnej a praktickej a vždy si pozorne prečítali zadanie každej úlohy.

Už v máji bude nasledovať online národné kolo, do ktorého postúpi 5 najlepších tímov z korešpondenčných kôl 2. – 4. kategórie.

  1. mája 2024 sa uskutoční národné online kolo pre 2. a 4. kategóriu.
  2. mája 2024 sa uskutoční národné online kolo pre 3. kategóriu.

Víťazi národného kola postupujú do medzinárodného kola, ktoré sa uskutoční v septembri v školskom roku 2024/2025.

Do práce vám prajeme nielen veľa úspechov, ale aj veľa zábavy a vedomostí!

Jana Petrušková