Ponuka letných aktivít AMAVET-u a novinky v CERN-e

Na leto 2022 ponúka AMAVET viacero tradičných a aj nových aktivít pre deti a mládež, a to najmä letné tábory, školenie animátorov programu Zvedaví vedci, ale aj opätovné sprístupnenie CERN-u verejnosti.

Letný pobytový tábor Zvedavých vedcov: Piesok-Modra

Pobytový tábor Zvedavých vedcov je ideálna voľba pre deti a mládež od 8 do 13 rokov. Vychutnajú si podnetné leto v prírode plné tvorivých aktivít, pokusov, bádania a zábavy pod dohľadom vyškolených animátorov. V programe sú netradičné experimenty zvedavých vedcov pod holým nebom, niečo pre šikovné ruky, súťažné aktivity, či dobrodružné výlety.

Pripravujeme dva turnusy pobytového tábora v prvej polovici augusta. Ubytovanie s plnou penziou je zabezpečené v turistickom penzióne Huncokár výhradne pre náš tábor. Nachádza sa v CHKO Malé Karpaty s množstvom príležitostí na aktívne trávenie voľného času. V blízkom okolí penziónu nájdeme viacero rekreačných športovísk, astronomické observatórium, vodnú nádrž a rozhľadňu.

Viac informácií a prihlášky: https://zvedavivedci.sk/tabory/

Denný tábor Zvedavých vedcov v Rači

AMAVET tradične pripravuje denný tábor pre deti v Bratislave-Rači. Podujatie je vhodné najmä pre deti od 7 do 12 rokov. Čaká ich animačný program zvedavých vedcov, ktorý formou bádateľských aktivít hravo podnecuje záujem o vedu a poznanie. Program tábora je doplnený aj o vonkajšie aktivity, športové hry alebo lodičky v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov, návštevu Aurélia, či program na Strojníckej fakulte STU, prípadne prírodovedné aktivity s Mestskými lesmi Bratislava.

Viac informácií a prihlášky: https://zvedavivedci.sk/denny-tabor/

Školenie animátorov v programe Zvedaví vedci

Intenzívne školenie animačného programu akreditovaného MŠVVaŠ SR bude v júni – konkrétny termín upresníme. Záujemcovia o bezplatné školenie sa však môžu už teraz predbežne hlásiť prostredníctvom formulára pre dobrovoľníkov v AMAVET-e (nezabudnite vyznačiť možnosť Animačný program Zvedaví vedci). Majú šancu získať zručnosti pri práci s mládežou a tvorbe programu, ktorý podnieti záujem detí o vedu a techniku hravým spôsobom. Ide o šancu zapojiť sa do aktivít, ktoré majú pozitívny dopad na okolie, naučiť sa niečo nové (aj o sebe) a spoznať partiu nadšencov pre vedu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqftVopCI6OiN5W5sMrWp3Gzrkiwxsk2azYYlTU65sBopGLg/viewform

Exkurzia do CERN-u

Po vyše dvoch rokoch upriamujeme pozornosť na CERN, ktorý bude znovu otvárať brány aj pre verejnosť. Otvára ich pomaly a opatrne, no my zostávame pozitívni – našťastie pozitívni v našich vyhliadkach a plánoch. Obľúbené exkurzie, ktoré okrem tohto významného vedecko-technického centra zahŕňajú aj návštevu Technoramy vo Winterthure, či prehliadku Einsteinovho múzea v Berne, znovu otvárame. Tí, ktorí by sa chceli takejto cesty za vedou zúčastniť po otvorení CERN-u počas zimných mesiacov tohto roku, by mali začať plánovať už teraz.

Viac informácií https://www.amavet.sk/exkurzia-do-cern-u/