Ponuka partnerstva na podujatí Festival vedy a techniky AMAVET

Ak Vás zaujala možnosť stať sa partnerom podujatia, na nasledujúcich riadkoch Vám priblížime podmienky partnerstva

 

Kto sme?

Vzdelávacia organizácia pre deti a mládež AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku má za sebou už 30 rokov. Za tento čas vytvorilo občianske združenie obrovský kapitál talentovaných mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl, ktorí po školskom vyučovaní za pomoci stoviek dobrovoľníkov, pedagógov, prebúdzajú v sebe tvorivého ducha pri rozvoji vedy a techniky na Slovensku. Inovácie AMAVET-u v neformálnom vzdelávaní intenzívne pulzujú a rozvádzajú čerstvú krv nápadov do vlásočníc po celom Slovensku. Výsledkom dnes je 4 500 členov v 56 kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Za 30 ročné obdobie vyrástlo v kluboch niekoľko desiatok tisíc detí, z ktorých sú dnes mnohí vo vedúcich pozíciách rôznych firiem. AMAVET zohráva popri školách a školských zariadeniach dôležitú úlohu pri formovaní mladého človeka prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré sa stáva plnohodnotnou súčasťou celoživotného vzdelávania. Členovia AMAVET-u sú prevažne mladí ľudia, ktorí svoj čas venujú výskumným aktivitám a rozvoju klubovej činnosti. Majú záujem o výmenu skúseností so skupinami podobného zamerania v Európe. Ich snahou je získať čo najviac informácií o mladých ľuďoch s rovnakými záujmami v Európe a tým prispieť k rozvoju komunikácie medzi mládežou a vedou.

Festival vedy a techniky AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku každoročne realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT). FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov. 

Celoštátnemu finále FVAT predchádzajú krajské kolá. Víťazi krajských kôl FVAT postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Počas neho súťažia o množstvo vecných cien a postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly.

FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia nasledujúci rok v septembri európskym finále.

FVAT je na Slovensku jedinou vstupnou bránou pre účasť na najprestížnejších svetových súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže ISEF (USA) a CASTIC (China).

Žiaci môžu svoje projekty na krajské kolá prihlasovať na webovej stránke súťaže, registračný formulár sa zverejňuje k 1. septembru. Tí najlepší z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále súťaže.

Možnosť zúčastniť sa na FVAT AMAVET je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. V AMAVET-e pomáhajú žiakom naplniť ich predstavy, pretože sú presvedčení, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu pomôže rozvoju vedomostnej spoločnosti.

V rámci podujatia Festival vedy a techniky AMAVET v roku 2020 ponúkame nasledovné partnerské balíčky:

  • Partner podujatia“ – partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 5.000 EUR. Partner bude mať umiestnené logo na webovej stránke podujatia; bude mať na určenom mieste v rámci podujatia vyhradené miesto na propagáciu svojich aktivít (logo, propagačné materiály, produkty).
  • Strieborný partner“ – strieborný partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 7.500 EUR. Strieborný partner bude mať možnosť umiestniť na webovú stránku podujatia jedno až tri logá a zároveň budú dané logá uvedené aj na súvisiacich propagačných materiáloch podujatia; bude mať v rámci podujatia vyhradené miesto na propagáciu svojich aktivít (logo, propagačné materiály, produkty); bude propagovaný na sociálnych sieťach a ďalších kanáloch súvisiacich s podujatím;  dostane priestor na vlastný vstup počas otvorenia podujatia (1 osoba; trvanie podľa dohody); strieborný partner bude označovaný ako spoluorganizátor podujatia.
  • Zlatý partner“ – zlatý partner s príspevkom celkovej ceny vo výške 10.000 EUR. Zlatý partner bude mať možnosť umiestniť na webovú stránku podujatia ľubovoľný počet  lôg a zároveň budú dané logá uvedené aj na súvisiacich propagačných materiáloch podujatia; bude mať v rámci podujatia vyhradené miesto na propagáciu svojich aktivít (logo, propagačné materiály, produkty); bude propagovaný na sociálnych sieťach a ďalších kanáloch súvisiacich s podujatím;  dostane priestor na vlastný vstup počas otvorenia podujatia (1 osoba; trvanie podľa dohody); dostane priestor na vlastný vstup na slávnostnom vyhodnotení podujatia (1 osoba; trvanie podľa dohody); zlatý partner bude označovaný ako spoluorganizátor podujatia.

Každý partnerský balíček musí byť zmluvne potvrdený (zmluva o partnerstve).

Žiadosti o partnerstvo budú posudzované podľa dátumu doručenia e-mailom.

Vašu žiadosť o partnerstvo a prípadné otázky smerujte, prosím na:

Výkonný riaditeľ súťaže

Dávid Richter
Tel.: 00421 948 345 177
E-mail: richter@amavet.sk