Postav si robota

Hvezdáreň v Partizánskom, s ktorou úzko spolupracuje aj AMAVET, má v tomto roku už 35. rokov. Jej dlhoročný riaditeľ Vladko Mešter akoby čerpal svoju životodárnu energiu priamo z hviezd. Je až obdivuhodné koľko aktivít dokáže organizovať pre mladých vedátorov v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja!

Napríklad teraz pri príležitosti výročia vyhlásil spoločne aj s primátorom mesta Partizánske Jozefom Božíkom 3D tvorivú súťaž POSTAV SI ROBOTA.  Je určená pre žiakov 4. až 9. ročníka ZŠ v celom Trenčianskom samosprávnom kraji. Súťaž začala 1. februára a potrvá do 20. mája 2023. Úlohou je navrhnúť si svojho robota pomocou predmetov z koša. Napríklad staré noviny, CD-čka, fľaše, zátky, plastové vrecká, škatule, plechovky, či iné predmety, ktoré sú vhodné na recyklovanie.

Času je dostatok, tak už len nabrať odvahu a samozrejme aj nápady. Hodnotí sa kreativita, fantázia a dizajn! Podmienkou zaradenia do súťaže je zaslanie súťažných podkladov a fotodokumentácie mailom na adresu hvezdarpartizanske@gmail.com do 20. mája 2023.

Ján Nemec

Pozri viac:

https://www.amavet.sk/wp-content/uploads/2023/02/Postav-si-robota-complete.pdf