Pozvánka na výstavu Ozveny festivalu: La Gacilly-Baden 2019

Výstava sa koná v ZOYA Gallery na Ventúrskej 1 v Bratislave. Účastníci pri vstupe dostávajú knihu ako darček o fotografii 19. storočia – Zrkadlo s pamäťou od vydavateľstva FOTOFO. Výstava potrvá do 30.11.2019. Výstava nesie názov „Ozveny festivalu: La Gacilly-Baden 2019“.

Festival La Gacilly – Baden Photo 2019 bol venovaný planéte Zem. V súčasnej fotografii môžeme zahliadnuť unikátnu krásu Zeme, ako aj hrozby voči prírode a ľudstvu. Postrehy fotografov na túto tému sú rôznorodé, od snímok Zeme Thomasa Pesqueta, ktoré nafotil ako astronaut počas svojej 196-dňovej misie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) na obežnej dráhe, až po milión-násobné zväčšeniny života pod mikroskopom Spikea Walkera. „Zo svojej vesmírnej lode som mal najlepší možný výhľad na Zem,“ nadchýna sa Thomas Pesquet, „na všetky jej krásy a poklady, ale aj na jej zraniteľnosť.“

Na škále medzi obežnou dráhou a mikrokozmom vizualizovalo 40 výstav festivalu našu existenciu so spoločným podtónom volania po mieri, tolerancii a vytváraniu spoločenstva, ktorý dopĺňal humanistický étos. Fotografi vytvorili fascinujúce obrazové naratívy v štyroch cykloch na pomedzí oslavných pôct  a znepokojujúcich záležitostí – Hymna Zemi, Poézia prírody, Človek a príroda, Planéta v ohrození.

Fotografi: Philippe Bourseiller, Jean Gaumy, Olaf Otto Becker, Matthieu Ricard, William Albert Allard, Shana & Robert ParkeHarrison, Karen Knorr, Jan C. Schlegel, Michael Nichols, Emil Gataullin, Claudia Andujar, Miguel Dewever- Plana, Brent Stirton, Fausto Podavini, Emanuele Scorcelletti, Frédéric Delangle, Phil Hatcher-Moore, Édouard Elias, Catalina Martin-Chico, Stéphane Couturier, Patrick Tourneboeuf, Chris Jordan, Matjaz Krivic, Laetitia Vancon, Andréa Mantovani, Joséphine Brueder, Gerd Ludwig, Pascal Maitre a Cooper & Gorfer.

Tento rok festival  prvýkrát v meste Baden privítal aj World Press Photo. Výstava Ikonické snímky bola unikátna a špeciálne zostavená pre badenský festival, ponúkla odkaz najlepších svetových fotoreportérov.

Súčasťou festivalu bola tiež výstava Vzťah človeka k prostrediu – výber najlepších fotografií z Cien Leica Oskar Barnack 2018.

Pre Bratislavu Florence Drouhet, Lois Lammerhuber a Václav Macek vybrali a upravili deväť výstav reprezentujúcich celé spektrum festivalu – práce Billa Allarda, Shany a Roberta Parke Harrisonovcov, Gerda Ludwiga, Jana C. Schlegela, Pascala Maitrea, Spikea Walkera, Coopera a Gorfer, Emila Gataullina a Freddyho Langera.

Štyridsaťšesť podujatí zoskupených okolo štyroch hlavných tém definovalo program debát tohto ročníka festivalu. Po otváracom týždni od 14. do 21. júna (s každodennými debatami) a po Otváracej ceremónii v nedeľu 16. júna o 19:00 v Sommer Arena sa ďalšie oslavy uskutočnili od 20. do 22. júla pri príležitosti 50. výročia prvých krokov človeka na Mesiaci: prvé európske premietnutie 3D animácie pristátia na Mesiaci od tvorcov Briana Maya a Denisa Pellerina. Fyzik a bývalý účinkujúci v rakúskom TV seriáli Science Busters Werner Gruber položil a zodpovedal otázku všetkých skeptikov: Bol človek naozaj tam hore alebo je pristátie na Mesiaci najväčšou „fake news“ všetkých čias? 16. augusta sa festival pozrel na Woodstock – po 50 rokoch a 13. septembra sa začal záverečný týždeň sériou debát.

Festival La Gacilly-Baden Photo 2019 propaguje harmonickú koexistenciu a mierumilovný, nezaujatý postoj voči druhým, všímavý životný štýl a sociálne uvedomelý ekonomický model, ohromuje nás a dáva nám nádej. Vo svojej umeleckej a fotografickej prezentácii naliehavých environmentálnych problémov, ako aj krás nášho sveta, festival vyjadruje túžbu ľudstva po mieri.

https://2018.mesiacfotografie.sk/bilten2019.pdf