Pracovité včielky v AMAVET-e

Počas dvoch májových týždňov posilnili centrálu AMAVET-u dvaja praktikanti, tretiaci z Obchodnej akadémie Rača v Bratislave Michaela Raschmannová a Patrik Dujmovič odchádzali s príjemnými pocitmi, o ktorých nám aj napísali:

Od 20. do 31. mája 2024 sme sa žiaci III. A pridali do veľmi priateľského združenia AMAVET. Očakávali sme, že budeme iba sedieť za počítačom a celé dva týždne účtovať. Bolo to presne naopak. Prvý deň sa nám predstavili a povedali nám pár vecí o tom ako občianske združenie vzniklo a na čo sa zameriava. Za 2 týždne nás naučili ich klubové účtovníctvo, pripravovali sme podklady pre externú účtovníčku, spravili sme Sumár projektov k nadchádzajúcej súťaži Festival štyroch živlov AMAVET 2024 a vytvorili sme minuloročnú databázu zamestnancov za každý mesiac.

Ako pozitívne stránky berieme, že naša práca sa netýkala len administratívy, ale robili sme aj zábavné veci. Vytvárali sme plagáty a robili prieskum cien leteniek k rôznym projektom a taktiež sme  chodili na poštu neďaleko od AMAVET-u.  Najviac sa nám páčila ich ochota nám dávať kreatívnu prácu.

S tým súvisí aj jediná „negatívna“ vec. Keďže sme prácu, ktorá bola určená na viacej dní stihli spraviť skôr, tak nám jej museli vymýšľať viacej a viacej, kvôli tomu nás nazývali pracovité včielky.

Celkovo by sme túto prax zhodnotili veľmi pozitívne a to hlavne vďaka ich prístupu k nám. Naučili sme sa veľa vecí o tom ako fungujú jednotlivé kluby AMAVET. Myslíme si, že takýto profesionálny, ale zároveň priateľský prístup, chýba veľa spoločnostiam. Sme vďační, že sme sa dostali práve do AMAVET-u.

Michaela Raschmannová a Patrik Dujmovič