Prázdninové dni s astronómiou a micro:bitom

Prázdninové dni 6. až 8. júla 2021 oživilo priestory Centra voľného času v Partizánskom desať záujemcov o elektroniku, programovanie a astronómiu. Tradične  AMAVET klub č. 808 v Partizánskom v spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom a prispením miestneho Centra voľného času uskutočnili tradičný prímestský letný tábor TechLab.

Náplňou činnosti troch dní boli elektronika a astronomické vedy. Tento ročník bol v znamení asteroidov. 30. júna 2021 sme si pripomenuli 113. výročie Tunguskej udalosti. Uvedená udalosť sa týka kozmickej zrážky jadra kométy alebo planétky s našou planétou. Väčšina z nás má v živej pamäti udalosť z 15. februára 2013, kedy v ruskom meste Čeliabinsk vybuchol asteroid a následná tlaková vlna poškodila či zbúrala do tisíc domov a zranila vyše tisícdvesto ľudí. Prezentácia obrazov a animácií účastníkom podujatia ukázala nielen uvedené udalosti, ale tiež predstavila možnosti využitia planétok ako potenciálnych zdrojov surovín ako aj možnosti vesmírnej obrany pred prípadnou zrážkou našej planéty s kolíznym asteroidom.  V ďalšej časti astronomickej sekcie si vedeckí nadšenci postavili papierový model nového vesmírneho James Webovho teleskopu, ktorý má koncom októbra tohto roku vyniesť európska raketa  ARIANE 5 na vopred určené miesto do libračného bodu L2. Súčasťou praktickej činnosti bolo i zostrojenie vlastného modelu papierovej rakety na vzduchový pohon, ktorú si mohol každý účastník vystreliť počas prezentačného dňa.

Hlavnou náplňou činnosti elektronickej sekcie bolo oživovanie a programovanie malého mikropočítača s oficiálnym názvom „micro:bit“. Mikropočítač s rozmermi 5×4 cm obsahuje displej 5×5 LED, tlačidlá, snímače osvetlenia, teploty, pohybu a smeru a vstupno–výstupné kontakty pre pripojenie externých elektronických obvodov. Dajú sa ku nemu pripojiť obvody, pomocou ktorých sa dá napríklad skonštruovať riadenie robotických modelov, malé zavlažovacie zariadenie pre kvety, krokomer, urobiť jednoduchú elektronickú hru, ako aj svetelné efekty cez programovateľné LED. Programuje sa cez WEB stránku https://makecode.microbit.org,  umožňujúcu simuláciu aj bez reálne pripojeného „micro:bit“ počítača.

Deti v letnom tábore sa učili programovať ovládanie displeja, jednoduchého semafora z LED svetiel, štartovacieho zariadenia pre lietajúcu vrtuľku aj vzájomné prepojenie mikropočítačov. Všetko jednoduchou a takou hravou formou, aby zvládli základy programovania a v budúcnosti mohli programovať aj zložitejšie úlohy, napríklad z oblasti čoraz populárnejšieho „Internet of Things“ t. j. riadenia vecí, reálne používaných v bežnom súkromnom aj pracovnom živote.

Posledné hodiny prázdninového stretnutia s „Micro:bitom“ patrili ako ináč prezentácii jednotlivých účastníkov. Bolo sa na čo dívať. Hodnotili sa nielen papierové modely, ale i kresby planetárnych symbolov vypálených prostredníctvom slnečných lúčov ako programovacie zručnosti mladých programátorov. Nakoniec všetci boli odmenení vecnými cenami v podobe vzdelávacích kníh z oblasti prírodných a technických vied.

Text a foto: Vladimír Mešter, Ľudovít Baranček