Prázdninové hry

Leto má väčšinou podobu hier, oddychu a relaxácie. Od 6. do 10. júla 2020 malo možnosť 22 detí prežiť netradičné interaktívne vzdelávanie v prostredí miestneho Centra voľného času. Hvezdáreň v Partizánskom v spolupráci s AMAVET-om 808 zorganizovali tradičný TEChLab, čiže technické laboratórium plné roboticko-elektronických hier, doplnených o kreatívnu tvorbu prostredníctvom slnečných lúčov, nožníc a lepidla v nadväznosti na aktuálne astronomické poznatky.

Účastníci podujatia boli rozdelení do dvoch skupín, ktoré sa každý deň venovali robotike a astronómii. Vzhľadom k tomu, že počasie bolo priaznivé, slnečné lúče hladkali nielen tváre detí, ale prostredníctvom lupy umožnili na lepenku vytvárať kresbu ekliptikálného súhvezdia, v ktorom sa dotyčný účastník narodil. Táto činnosť vyžadovala nielen sústredenosť, ale i vytrvalosť pri držaní lupy ako nástroja, ktorým slnečné lúče kreslili predložený obraz súhvezdia. Ďalšia kreatívna činnosť spočívala vo vystrihovaní modelu, známej postavy z filmu Wall-e. Išlo o malého robota, zachraňujúceho planétu zem pred jej obyvateľmi, ktorí ju premenili na veľké šrotovisko plné odpadu.

V neposlednom rade sa veľkej pozornosti tešila i tvorba malej rakety, ktorú prostredníctvom stlačeného vzduchu mal možnosť jej tvorca vypustiť. Záležalo aj na precíznosti práce, ako vysoko raketa lietala. Uvedené činnosti boli doplnené prezentáciami o Slnečnej sústave, Slnku ako i videofilmami z výskumu komét a PAXI-ho dobrodružstvami.

V robotike deti konštruovali modely robotov zo stavebnice Lego Mindstorms EV3. S hotovými modelmi súťažili v jazde po dráhe na čas, v robotickom sumo pretláčaní a skúšali základy vizuálneho programovania v grafickom jazyku EV3-G. Ako novinka boli pre nich pripravené stavebnice Boffin 750 pre konštruovanie jednoduchých elektronických obvodov. Deti si skonštruovali jednoduché rádio, generátor melódií, zvukov sirény, kozmických zvukov, záznamník hovoru cez mikrofón, použili solárny článok na napájanie LED diód alebo testovali účinky elektromagnetu. Skúsenejší členovia konštruovali, programovali a testovali elektronický displej riadený mikropočítačom typu Arduino.

Posledný deň ako vždy patril vyhodnoteniu. Organizátori hodnotili nielen kreatívnu prácu ktorej výsledkom boli kozmické papierové modely, kvalitu vypálenej kresby symbolu súhvezdia, ako i krátky astrotest, v rámci ktorého pracovníci hvezdárne overili nové vedomosti účastníkov tábora, získané z prezentácií. Každý účastník obdržal medailón so znakom jedného ekliptikálného súhvezdia, sladkú odmenu, ako aj otáčavú mapku hviezdnej oblohy.

Text a Foto : Vladimír Mešter, Ľudovít Baranček