Pre AMAVET klub 956 bol rok 2021 s prekážkami zaujímavý

Rok 2021 bol pre náš klub AMAVET 956, Nové Mesto nad Váhom jeden z tých „zaujímavejších“ rokov. Zaujímavejších z toho dôvodu, že nám vďaka pandemickej situácii staval prekážky pod nohy. My sme sa ale nedali zlomiť. Členovia nášho klubu nezlomne a vytrvalo navštevovali v čase, vždy keď pandemické opatrenia dovolili, každú jednu krúžkovú činnosť počas roka. Naplno sme začali činnosť v pôvodnej, a nie „okresanej“ zostave členov od septembra 2021 v krúžku ARTE – krúžok zameraný na skúšanie starších a nových výtvarných techník. Pre veľký úspech a bohatú ponuku činností sa zrejme časom rozšírime o nových členov. Ďalší krúžok je Elektrotechnický, ktorý navštevujú väčšinou chlapci a pracujú pod dohľadom odborníka a skúseného lektora Ing. Bezáka.

V priebehu septembra sa nám podarilo navštíviť  aj Archeologické múzeum Veľkej Moravy v Bojnej. Pre deti, a musíme poznamenať, že nielen pre tie, to bol veľký a o informácie obohacujúci zážitok. Múzeum ponúka svojim návštevníkom historické a archeologické unikáty európskeho významu z čias historického slovanského štátu – Veľkej Moravy. Nálezy z Bojnej dokonca vystavovali aj vo Vatikáne.

Podarilo sa nám teda zopakovať vedomosti z Dejepisu, Geografie a zároveň s úžasom sledovať život našich predkov v dávnych dobách. V tomto roku máme naplánované mnohé akcie pre našich, ale aj nových členov. Preto si držme palce, aby sa nám aj podarili.

PhDr. Mária Ďuríková, vedúca AMAVET klubu 956, Nové Mesto nad Váhom