Predsedníctvo AMAVET-u sa posilnilo

V tomto roku na Valnom zhromaždení AMAVET-u posilnila Predsedníctvo občianskeho združenia Asociácia pre mládež, vedu a techniku Mgr. Mária Babinčáková. Členovia ju zvolili za jeho štvrtú členku. S akou ambíciou prijíma členstvo v riadiacom orgáne združenia?

Som rada, že som mohla posilniť Predsedníctvo AMAVET-u. Z jednej strany preto, že ako žena, vo svojom okolí stále vidím potrebu citlivo vnímať obe pohlavia v rôznych profesiách. Ako muži, tak aj ženy majú svoje silné, ale aj slabé stránky a je krásne vidieť, ako sa dokážeme navzájom posunúť vpred. Na druhej strane, rada by som sa snažila, podľa vzoru svojich kolegov, ponúknuť AMAVET-u svoje názory, rady a schopnosti. Je to pre mňa ale niečo nové, preto sa na to pozerám s pokorou a skôr s cieľom veľa sa od toho naučiť.

  • Pracuješ na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach v Centre celoživotného vzdelávania a podpory projektov. Súčasne si externou doktorandkou Univerzity Karlovej v Prahe. Dá sa povedať mladá, ambiciózna členka Predsedníctva. Ako chceš svoje skúsenosti preniesť do aktivít AMAVET-u?

V rámci svojej práce som v dennom kontakte s učiteľmi na celom Slovensku a citlivo vnímam ich potreby. Snažím sa tiež byť aj v kontakte so žiakmi a študentmi. Verím, že oba tieto pohľady sú dôležité a potrebné. Musia sa navzájom dopĺňať.

  • Prosím, zhodnoť jednou vetou končiaci sa rok 2021 – v Tvojej práci, v AMAVET-e a v súkromnom živote.

Rok 2021 bol, teda je, náročný na vzájomnú ohľaduplnosť, trpezlivosť a najmä na vnímanie potrieb ľudí okolo nás.

  • Nachádzaš si pri tom čas aj na seba a na rodinu, na manžela?

Rada chodím vo voľnom čase na turistiku so psíkom, bicyklovať, respektíve si oddýchnuť a uvoľniť sa v kruhu priateľov. Človek potrebuje miesto, kedy sa môže uvoľniť a vyrozprávať sa zo svojich starostí. Rodina a manžel v tomto zohrávajú dôležitú úlohu, pretože bez ich podpory a rešpektu by sa nič z toho nedalo.

  • Čo bude rezonovať v Tebe pri polnočnom prípitku Nového roka?

Nádej, že nový rok bude lepší ako ten starý. Láska, radosť, nádej a porozumenie. To sú základné veci a priority. A najmä svetový mier!

 

Za rozhovor ďakuje Ján Nemec