Príbeh inovátora z AMAVET-u a medzinárodná skúsenosť zo Švajčiarska

Tomáš Volna, mladý inovátor a nedávny víťaz Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 (FVAT), sa vrátil zo svojej cesty zo Švajčiarska, kde na medzinárodnom podujatí International Swiss Talent Forum si užíval radosť z postupu FVAT so svojimi rovesníkmi z celého sveta. Ako nám po návrate povedal, získal tam cenné skúsenosti, vychutnával si mentoring a zapojil sa do spolupráce a diskusií. Tomášov projekt z Festivalu vedy a techniky AMAVET „Učebná pomôcka pre stredné školy vo virtuálnej realite“ zaujal nielen domáce, ale aj medzinárodné publikum.

Tomáš sa zúčastnil štvordňového pobytu v meste Nottwil, spolupracoval s 80 účastníkmi z celého sveta, kde boli zastúpené aj také krajiny ako napríklad Singapur a Zimbabwe. Toto prostredie mu ponúklo jedinečnú príležitosť na rozvoj jeho schopností v medzinárodnom tíme, ako aj na osobný rozvoj. Pre mladého inovátora bolo toto cestovanie prvou skúsenosťou s medzinárodným podujatím takéhoto rozsahu.

Tomáš hovorí o význame podujatia a príležitosti pracovať v multikultúrnom prostredí. „Celá udalosť na mňa zapôsobila naozaj ohromne. Naučil som sa pracovať v tíme s ľuďmi z celého sveta a zároveň som si rozšíril obzory o kultúry, ktoré som doteraz nepoznal“, vraví Tomáš. Tento zážitok mu tiež umožnil nadviazať kontakty s rovesníkmi, s ktorými si vymenil kontakty a plánuje si udržiavať vzťahy aj do budúcnosti.

Cesta do Švajčiarska bola pre 19-ročného Tomáša prvou samostatnou cestou do zahraničia. Aj keď bola cesta lietadlom z Viedne pomerne krátka, celková skúsenosť bola pre neho významná. „Na podujatí bolo na mne osobne robiť všetko samostatne, čo bola pre mňa veľká skúška“, spomína na svoju cestu.

Po skúsenostiach zo Švajčiarska má Tomáš ambiciózne plány do budúcnosti. „Určite sa plánujem zúčastniť ďalšej súťaže organizovanej AMAVET-om“, hovorí s nadšením. Svojou prihláškou na 19. ročník Junior Internet-u AMAVET to aj potvrdil a v týchto chvíľach netrpezlivo čaká, či hodnotitelia posunú jeho projekt do druhého kola, ktoré bude prezenčne 12.-13. apríla v Bratislave. Jeho odhodlanie rozvíjať svoj projekt a zúčastňovať sa na podobných podujatiach je inšpiráciou pre mladých ľudí. Tomášov úspech a zážitky z medzinárodného fóra sú dôkazom, že odvaha prekročiť hranice a súťažiť na medzinárodnej úrovni môže priniesť cenné skúsenosti a nové príležitosti.

Barbora Cíchová, Tomáš Volna