Príprava 26. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už po 26-krát pripravuje usporiadanie jednej z najvýznamnejších udalostí pre mladých nadšencov vedy a techniky na Slovensku – Festival vedy a techniky AMAVET 2023 (FVAT). Najskôr sa uskutočnia krajské kolá v októbri a tí najlepší postúpia na celoslovenské finále do Bratislavy. Prípravy na túto nesmierne populárnu akciu sú v plnom prúde, a tak je najvyšší čas prihlásiť sa a predstaviť svoj vedecko-technický projekt svetu.

Termín krajských kôl:

  • Bratislavský a Trnavský kraj – 13. október 2023, Aurelium, Bojnická 3, Bratislava
  • Nitriansky kraj – 20. október 2023, CVČ Domino, Štefánikova trieda 63, Nitra
  • Košický a Prešovský kraj – 20. október 2023, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice
  • Trenčiansky kraj – 13. október 2023, Mestská umelecká agentúra, Makarenkova 214, Partizánske
  • Žilinský kraj – 20. október 2023, Vestibul Rektorátu, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, Žilina
  • Banskobystrický kraj – 13. október 2023, Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) je podujatie, ktorého cieľom je podporiť a motivovať mladých ľudí k objavovaniu vedy a techniky. Účastníci majú možnosť predstaviť svoje projekty, získať spätnú väzbu od odborníkov a súťažiť s rovesníkmi na regionálnej a národnej úrovni. Každý rok festival sústredí na jednom mieste talentovaných a nadšených žiakov, ktorí majú šancu predstaviť svoje projekty širšej verejnosti.

Ako sa zapojiť do FVAT? Postup je jednoduchý. Prvým krokom je registrovať svoj projekt na oficiálnej stránke festivalu (www.festivalvedy.sk) . Táto registrácia je kľúčová, pretože nám umožňuje sledovať prihlásené projekty a zabezpečiť plynulý priebeh súťaže. Potom príde na rad krajské kolo, kde bude mať každý súťažiaci príležitosť predstaviť svoj projekt pred odbornou komisiou a porovnať svoje výsledky s projektami ďalších žiakov zo svojho kraja.

Najlepšie projekty z každého krajského kola postupujú na veľkolepé finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. až 10. novembra 2023 v priestoroch výstaviska Incheba Expo v Bratislave. Tu nastane najväčšia koncentrácia mladých výskumníkov, ktorí svoje projekty prezentujú pred návštevníkmi nielen FVAT, ale súbežne aj s návštevníkmi veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika. Víťazi budú ocenení a najlepšie projekty budú nominované na svetové vedecké súťaže a prehliadky, ako je napríklad prestížna Regeneron ISEF 2024 v Los Angeles v USA.

Vedecké talenty môžu na Festivale vedy a techniky AMAVET v tomto ročníku zabojovať aj o možnosť zúčastniť sa na podujatí Mladá nádej slovenskej vedy organizovanom pod hlavičkou Slovenskej akadémie vied v spolupráci s AMAVET-om. Vybrané projekty budú môcť ich autori a autorky odprezentovať a diskutovať s vedeckými pracovníkmi SAV. Podujatie sa uskutoční v 5.-7. decembra 2023 v atraktívnych priestoroch Kongresového centra SAV na Smolenickom zámku.

Festival je skvelou príležitosťou pre mladých nadšencov vedy a techniky prezentovať svoje projekty a nápady, spoznať rovesníkov s podobnými záujmami a získať cenné skúsenosti v oblasti vedy a výskumu.

Nepremeškaj zaujímavé prednášky či prezentácie univerzít. Ak sa chceš stať súčasťou tejto vzrušujúcej udalosti, neváhaj sa prihlásiť a ukázať svetu, čo dokážeš. Tvoj projekt by mohol byť tým, čo ťa zavedie na cestu k úspešnej kariére v oblasti vedy a techniky.

Inšpiratívna cesta finalistu Festivalu vedy a techniky AMAVET – Samuela Smotera:

https://www.youtube.com/watch?v=-zbM11hwDGI

Praktické rady ako má vyzerať poster vedeckého projektu: https://www.festivalvedy.sk/wp2/ako-na-projekt/

Barbora Cíchová, koordinátorka FVAT