Pripraviť sa, skúmať, teraz!

AMAVET chystá 25. ročník Festivalu vedy a techniky

AMAVET, organizátor prestížnej vedecko-technickej projektovej súťaže pre žiakov stredných škôl a žiakov II. stupňa základných škôl, pripravuje už 25. ročník podujatia.

Festival vedy a techniky AMAVET je prehliadkou a postupovou súťažou žiakov, ktorí prezentujú svoju vedátorskú činnosť formou posterovej prezentácie.

Poster znázorňuje postup a výsledky bádania prostredníctvom hlavných vizuálov, grafov a textov. Metodika a literatúra k tvorbe projektu je dostupná na www.festivalvedy.sk.

Projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov, vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe. Súťažiaci prezentujú svoje projekty na krajských kolách, organizovaných AMAVET klubmi v druhej polovici októbra v mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Partizánske, Žilina. Práve z nich môžu postúpiť na celoštátne finále súťaže, ktoré sa koná v Bratislave.

Zúčastnení žiaci získajú na svoju prácu od odborníkov cennú spätnú väzbu, ktorá im môže pomôcť v ďalšom napredovaní s projektom i v komunikačných a prezentačných zručnostiach. Vybrané projekty z krajských kôl sú okrem cien a diplomov odmenené postupom na celoštátne finále – jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

V rámci spolupráce s univerzitami získavajú víťazi ceny partnerských univerzít, ktoré znamenajú prijatie alebo zvýhodnenie v prijímacom konaní na vysokoškolské štúdium.

AMAVET má možnosť vyslať najlepšie projekty z finále na prehliadky a súťaže pre mladých vedcov v zahraničí ako napríklad:

  • The European Union Contest for Young Scientists – EUCYS (EÚ),
  • The Regeneron ISEF (USA),
  • The GENIUS Olympiad (USA),
  • The MILSET Expo-Sciences International,
  • The Belgian Science-Expo (Belgicko),
  • The International Science Technology and Engineering Competition – ISTEC (Indonézia),
  • The International Swiss Talent Forum (ISTF) a ďalšie.

Prihlasovanie projektov spúšťame spolu so začiatkom školského roka 2022/2023 – 5. septembra 2022 na webovej stránke súťaže www.festivalvedy.sk.

Dávid Richter, Výkonný riaditeľ súťaže Festival vedy a techniky AMAVET