Príťažlivá veda vo Viedni a v Brne

„Ďakujeme za skvelo naplánovanú exkurziu. Na stránke školy už máme článok plus fotky.“

Krátky, ale výstižný mail Mirky Feretovej, vedúcej AMAVET klubu 957 z Prešova, vyprovokoval našu zvedavosť a rýchlo sme klikli na: https://www.zsgmik.sk/