Profil AMAVEŤÁKA – Janka Šišková

V novej rubrike AMAVET eRevue „Profil AMAVEŤÁKA“, ktorú sme odštartovali vo februári, vám chcem formou rozhovorov predstaviť už nielen úspechy AMAVET-u ako celku, ale najmä kto za týmito úspechmi sú, ako premýšľajú a konajú, a vlastne prečo to robia…

Dnes som požiadal o rozhovor lektorku Centra ďalšieho vzdelávania vedátorov AMAVET-u Janku Šiškovú.

  • Od roku 2018 sa stal AMAVET Centrom ďalšieho vzdelávania vedátorov (CVV). Vy ste sa stali jednou z aktívnych lektoriek. Ako ste sa dozvedeli o možnosti stať sa lektorkou CVV?

Je to už dosť dávno, myslím, že možnosť stať sa lektorkou som našla na internete. Mám rada nové výzvy, tak som si povedala, skúsim. Neskôr mi prišla mailom pozvánka na školenie a bolo to jedno z najlepších školení, ktoré som doteraz absolvovala a tých veru naozaj nebolo málo.

  • Počuli ste už predtým o AMAVET-e?

S AMAVET-om som sa prvýkrát „stretla“ v roku 2015, keď sme pod vašou záštitou súťažili v medzinárodnej súťaži Pohár vedy v Českej republike a ako víťazi tejto súťaže sme hosťovali na Festivale vedy a techniky AMAVET v Bratislave. No a od tej chvíle máme viac-menej pravidelnú spoluprácu.

  • Čo Vás motivovalo pracovať aj po vyučovaní so žiakmi a zapájať ich do aktivít AMAVET-u?

Učím na 1. stupni ZŠ, sú to žiaci vo veku 6 – 10 rokov a to je vek, keď sa deti nechajú namotivovať na hocičo. Niekedy sa hovorí: „Aký učiteľ, takí žiaci“. Teda, k čomu má učiteľ vzťah, tam vedie svojich žiakov. Ja tých mojich smerujem k vede, prírode, pozorovaniu, bádaniu…. V bežnom vyučovacom procese nie je možné všetko toto realizovať, tak si tieto aktivity nechávame na popoludnie alebo na krúžok. Tu prichádzajú žiaci, ktorých to zaujíma a robia tieto aktivity naozaj radi.

  • Viem o Vás, že vo vyučovaní so žiakmi prvého stupňa ZŠ, využívate rôzne netradičné postupy. V čom je ich podstata?

Myslím, že podstata je v motivácii. Mojím cieľom je, aby deti do školy chodili rady. Aby to, čo sa majú naučiť, bolo pre nich zaujímavé a zábavné. Hľadám rôzne možnosti prepojenia vyučovacích predmetov, pri mojej práci sa snažím žiakom ukázať, ako veci fungujú v reálnom živote, kde všade môžu nájsť využitie vedomostí a zručností. Nech nemajú pocit, že sa niečo učia zbytočne. Preto mám toľko experimentov, pomôcok a zážitkových chvíľ v mojej výuke.

  • Máte popri týchto aktivitách čas aj na súkromný život?

Áno, samozrejme.  Mám rodinu, manžela a dvoch synov, s nimi v podstate trávim celý môj zvyšný voľný čas.

  • Akú formu relaxu uprednostňujete?

Mám rada aktívnu formu relaxu. V lete radi cestujeme, veľa bicyklujeme, žijeme priamo pod Tatrami, kde sa turistika ponúka pri každom pohľade z okna. V zime sú to bežky, lyže, skitouring. No a mám rada aj takú tú klasickú pohodu s dobrou knihou na terase, rada pečiem, niekedy tie moje výtvory zdobím….  Ale tiež dokážem relaxovať pri príprave experimentov pre deti, v zime pri tých najväčších mrazoch mrazím bubliny, fotím ich a potom z tých stoviek fotografií vyberám tie najkrajšie.

A na záver ešte niekoľko otázok, ktoré sú rovnaké pre všetkých, ktorí sa ocitnú v „Profile Amaveťáka“:

  • Určite máte veľa životných cieľov, na ktoré Vám nezostáva čas. Ale predsa, ktorý z nich mienite realizovať v najbližšom čase?

Veľmi by som chcela spísať všetky moje experimenty a vydať ich v zbierke. Nech raz po mne niečo pekné ostane. A nech aj iní vyskúšajú to, čo mňa tak veľmi baví a napĺňa. Tak už len začať.

  • Je možné zlepšiť vzťah medzi učiteľmi a rodičmi žiakov? Ako?

Subjektívne si myslím, že mám dobré vzťahy s rodičmi, učiteľmi aj so žiakmi. Myslím, že je dôležité mať spoločný cieľ, rešpektovať sa navzájom, komunikovať  a spoločne  hľadať riešenia.

  • Zvykneme kritizovať mnohé konania ľudí v exekutíve, ktorí riadia štát. Určite nosíte v hlave niekoľko myšlienok, ktoré sú veľmi dôležité realizovať čo najskôr, aby sa úroveň vzdelávania na Slovensku prudko skvalitnila. Inak povedané, čo by ste urobili ako ministerka školstva ako prvé?

Toto je najťažšia otázka zo všetkých, ktoré ste mi tu položili. V prvom rade by som znížila počet žiakov v triede. Aby sa učiteľ mohol plnohodnotne venovať všetkým, ktorí sú mu zverení. Dnes je v škole individuálne začlenených veľa žiakov, ktorí majú špeciálne potreby. Napríklad žiaci intelektovo nadaní, ale sú to aj žiaci s rôznymi poruchami učenia, či správania a nedostáva sa im dostatok pozornosti.

Každopádne by som do škôl zaviedla informačný systém, lebo v súčasnej dobe to fakt nefunguje. Súvisí to samozrejme s pandemickou situáciou, v ktorej sme sa ocitli, ale spokojný, informovaný učiteľ = pripravený učiteľ = spokojný, erudovaný žiak.

  • Na čo som sa nespýtal, a mal by som?

Čo mi dáva AMAVET?  Prečo s touto asociáciou spolupracujem už dlhé roky?

AMAVET mi dal a stále dáva veľa nových príležitostí pre moju mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Dáva mi presne to, čo mi v mimoškolskom vzdelávaní detí chýbalo. Keďže pracujem na 1. stupni ZŠ, hľadám aktivity a  súťaže práve pre žiakov tohto veku. V našom vzdelávacom systéme je málo príležitostí pre tieto ročníky, učitelia sú veľmi vyťažení prípravou na bežné vyučovanie, nehovoriac o dávke byrokracie, ktorú musia popri tom zvládnuť. AMAVET  ponúka množstvo súťaží aj pre túto vekovú kategóriu, čo ja veľmi oceňujem. Tiež sa mi veľmi páči, že tu nájdeme aj súťaže pre tímy. To je nenahraditeľná skúsenosť do života. A v neposlednom rade ďakujem  AMAVET-u za to, čo ma naučil. Dnes dokážem lektorovať budúcich mladých vedátorov, dokážem prezentovať webinár pre kolegov učiteľov z celého Slovenska, dokážem tvoriť a hodnotiť zadania detskej vedeckej súťaže LaBáK. Spoznala som veľa úžasných ľudí – Amaveťákov, ktorí sú pre mňa veľkou motiváciou a mnohí z nich sa mi stali priateľmi!

Zhováral sa Ján Nemec