Profil AMAVEŤÁKA – Janka Vavreková

V rubrike AMAVET eRevue „Profil AMAVEŤÁKA“ vám formou rozhovorov predstavujeme už nielen úspechy AMAVET-u ako celku, ale najmä kto za týmito úspechmi sú, ako premýšľajú a konajú, a vlastne prečo to robia…

AMAVET klubu 939 v Revúcej je mladým klubom. Jeho vedúcou je Mgr. Janka Vavreková. Ešte dnes si spomínam ako sme jej v roku 2018 boli odprezentovať jeden z našich štrukturálnych projektov, a už vtedy sme vycítili, že energiou v tomto náročnom regióne nešetrí. Ponúkli sme jej spoluprácu aj pri založení AMAVET klubu. Stalo sa. Klub pôsobí pri ZŠ J.A. Komenského v Revúcej.

Veľký počet rómskych žiakov na škole limituje aj prácu učiteľa. Preto pri ponuke z AMAVET klubu 959 od Anky Kravárovej nezaváhala ani na chvíľku. Deti v Revúcej vybavili kvalitnými repasovanými počítačmi, notebookmi úplne zdarma.  Áno, zas je reč o „Podaj notebook ďalej!“.

  • Janka, začnem priamo otázkou, čo pre Vás a Vašich žiakov znamenala takáto ponuka?

Ponuka počítačov pre naše deti nás príjemne prekvapila a veľmi potešila. Máme deti, ktoré by radi pracovali a zapájali sa aj do mimovyučovacích aktivít, ako sú rôzne projekty, ale doma nemali takú možnosť. Počas dištančného vyučovania učitelia začali pracovať s rôznymi digitálnymi nástrojmi, ktoré potom využívali aj počas prezenčného vyučovania v rámci domácej prípravy detí. Deti bez vhodnej techniky však túto možnosť doma nevedeli využiť. Darované počítačové zostavy im umožnili plnohodnotne sa zapojiť do vyučovacieho procesu.

  • Ako to zmenilo správanie sa detí, keď zrazu mali na stole počítač, a aj zdarma?

Deti si ponúknutú možnosť veľmi vážili. Sú to skromné deti a videli sme v ich očiach radosť. A ich rodičia boli tiež vďační, najmä keď videli spokojnosť svojich detí. Keďže mali k dispozícii počítače, odzrkadlilo sa to aj na ich výsledkoch v učení! Ich prospech sa viditeľne zlepšil!

  • Vedeli by ste poradiť aj svojim kolegom v iných regiónoch Slovenska, ako motivovať deti k lepším študijným výsledkom?

Motivovať v dnešnej dobe deti ku akejkoľvek činnosti je ťažké. Vyplýva to z celkovej situácie, ktorú prežívame. My sa snažíme využívať vo vyučovaní prvky zážitkového vyučovania, pri ktorých deti ani nevedia, že sa učia. Mám v tejto súvislosti pekný zážitok, keď som šla odfotiť prvákov v rámci ich projektového vyučovania na tému Zmysly. Na moju otázku, ako sa im páčilo dnešné vyučovanie mi malá prváčka s úsmevom odpovedala, že oni sa predsa dnes neučili J Výsledkom „neučenia“ boli nové vedomosti a krásne projekty. Myslím, že týmto smerom sa dá uberať aj vo vyšších ročníkov, ale prax ukazuje, že treba starostlivo vyberať vhodné predmety, na ktorých je to vhodné. Nám sa osvedčila biológia, geografia, menej matematika, či slovenský jazyk.

  • Je možné pracovať na aktivitách v klube aj po školskom vyučovaní? Nemáte toho dosť počas formálneho vyučovania?

Učitelia bežne pracujú s deťmi aj po skončení formálneho vyučovania. Samozrejme, že nie všetci, ale práve tí zanietenci, ktorí vedú aj rôzne záujmové krúžky. Je to samozrejme náročné, ale napríklad práve teraz sú deti viac ochotné a dychtivé po rôznych aktivitách, ktoré im počas uplynulých dvoch rokov chýbali.

  • Aké podoby neformálneho vzdelávania fungujú u Vás najlepšie?

Pred pandémiou jendoznačne vyhrávali rôzne exkurzie a poznávacie výlety, ku ktorým sa chcem čo najskôr vrátiť. Ďalej sú to tiež malé workshopy a tiež športové aktivity  v najrôznejšej podobe.

  • Aký je Váš vzťah – práca a súkromie?

Tak tu mám ešte dosť „rezervy“ v tom zmysle, že moje súkromie sa dosť prelína s prácou a doma ešte riešim plno vecí, na ktoré nezvýšil čas, resp. ktoré sa v práci riešia ťažko.

  • Ako využívate čas mimo prácu? Ktorá forma relaxu Vám prinesie najväčšie uspokojenie?

Veľmi rada čítam historické romány a vďaka nášmu labradorovi a staffordovi mám postarané aj o každodenné prechádzky na čerstvom vzduchu.

  • Určite máte veľa životných cieľov, na ktoré ste si zatiaľ nenašli čas. Ale predsa, ktorý z nich mienite realizovať v najbližšom čase?

Moje životné ciele sú aktuálne zamerané na moje deti, vytvoriť im podmienky na získanie kvalitného vzdelania.

  • Je niečo vo Vašej profesionálnej práci, čo by ste z odstupom času urobili inak?

Určite,  človek sa učí a neustále nadobúda nové skúsenosti. So svojou profesionálnou dráhou som vcelku spokojná. Možno, keby som žila vo väčšom meste, kde je viac pracovných príležitostí, tak som mohla vyskúšať viac pracovísk. Ale zásadne neľutujem nič.

  • Na čo som sa nespýtal, a mal by som?

Myslím, že ste obsiahli v otázkach celkom dosť, takže ma nič nenapadá. Ďakujem za oslovenie a prajem čitateľom pokojný život a veľa úspechov.

Za úprimný rozhovor ďakuje Ján Nemec