Profil AMAVEŤÁKA – Ľudmila Minárová

V rubrike AMAVET eRevue „Profil AMAVEŤÁKA“ vám formou rozhovorov predstavujeme už nielen úspechy AMAVET-u ako celku, ale najmä kto za týmito úspechmi sú, ako premýšľajú a konajú, a vlastne prečo to robia…

Keď som sa na začiatku nového pracovného roku nahlas zamýšľal nad tým, koho oslovím do rubriky Profil amaveťáka, kolega Lukáš mi spomenul krátky príbeh vedúcej klubu, ktorý vznikol len v minulom roku. Zaujal ma na ňom netradične opačný postup ako AMAVET klub v Zlatých Moravciach vznikol.

Zvykli sme si, že AMAVET kluby po celom Slovensku vznikajú z iniciatívy učiteľa. Má energiu robiť pre svojich žiakov prácu naviac, stane sa vedúcim, vedúcou klubu a stiahne žiakov hrať sa s vedou. Postupne sa teší z úspechov svojich zverencov. Energia a práca nadčas sa mu vracia v podobe ich rozžiarených očí a v objavovaní talentu v žiakoch. Možno je to talent na prírodu, či techniku alebo na medziľudské vzťahy, spoločnosť, literatúru, či umenie… V školských laviciach akoby individuálny talent žiaka driemal a čakal na príležitosť prerásť v záľubu a činnosť navyše, po vyučovaní, napríklad na krúžku, ktorý ho bude baviť bez nútenia sa učiť. V každom dieťati totiž drieme talent, len ho treba objaviť a dať mu príležitosť rozvíjať sa!

S vedúcou nového AMVET klubu, ktorý založili pri Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, som sa vlastne stretol osobne aj ja – na celoštátnom finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 (FVAT) v bratislavskej Inchebe. Vtedy na mňa zapôsobilo jej nadšenie, úsmev a radosť z toho, že sprevádzala úspešnú finalistku, ktorá postúpila z krajského kola FVAT v Nitre. Ľudmila Minárová mi zdvihla telefón a ihneď mi bolo jasné o koho ide. Rýchlosť rozprávania, dikcia a nadšenie robiť pre žiakov niečo naviac mi ju hneď pripomenulo. A tak vznikol tento príjemný rozhovor:

  • Vraj Váš AMAVET klub vznikol z iniciatívy samotných žiakov, ktorí Vás na to nahovorili?

Áno, máte pravdu. Máme aktívnych študentov, ktorým som triedna a majú záujem pracovať a podieľať sa na rôznych aktivitách. Stačí im podať dávku motivácie a nasmerovať správnym smerom a študenti nemajú problém svoje zručnosti ďalej rozvíjať.

  • Už v Inchebe ste mi povedali, že vyučujete telesnú výchovu, a vediete žiačku s vedátorským projektom v kategórii medicína a zdravotníctvo. Nie je to trochu zvláštne?

Aj telesná výchova je úzko prepojená so všetkými oblasťami. Súvisí so zdravým životným štýlom a predchádza civilizačným ochoreniam, a preto je starostlivosť o zdravie a pohyb primárnym aspektom v našom živote.

  • Pri rozhovore s Vami doslova až sála energia a nadšenie robiť pre deti nadprácu. Kde sa to vo Vás berie?

Práve telesná výchova a každodenný pohyb ma nabíja energiou, rovnako ako práca s mladými ľuďmi. Snažím sa viesť žiakov k vedomiu, že prekonávanie životných prekážok a vynaložené úsilie vždy prinášajú svoje ovocie. Keď vidím, že moja energia sa prenáša aj na nich, tak si uvedomím, že moja práca má zmysel.

  • Škoda, že tieto písmenká nemôžu súčasne aj počuť čitatelia nášho rozhovoru. Zistili by aj z hlasu a intonácie, ako Vás táto práca so žiakmi nesmierne baví. Aké ciele máte v AMAVET klube v Zlatých Moravciach na tento rok?

Žiaci našej školy a nášho klubu sa rozhodli  zúčastniť aj projektu PBL výzvy  Spoločne meníme svet v 2 tímoch, ktorý propagoval AMAVET, spolupracujúci s Nadáciou ESET.

Obľúbenou témou našich žiakov je  hydrogeológia,  preto na  Medzinárodný deň vody v marci 2024 niektorí z členov nášho klubu plánujú šíriť osvetu nielen na našom gymnáziu, ale aj v základných školách v okrese Zlaté Moravce. Uskutočnia stretnutia a prednášky a v rámci workshopu budú robiť praktické pokusy súvisiace s kvalitou vody z prírodných zdrojov.

Taktiež sa pripravujeme na nový ročník FVAT, pretože nás baví objavovať a experimentovať a posúvať  naše bádateľské hranice smerom vpred.

  • Na záver rozhovorov dávam všetkým amaveťákom rovnaké otázky. Takže, aký je Váš vzťah – práca a súkromie?

Keďže máme 3 deti vo veku 18, 15 a 9 rokov, viete si to u nás doma predstaviť. (smiech) Dve staršie deti aktívne športujú, takže sa uberáme týmto smerom.

Moja práca nekončí za dverami gymnázia, ale stále som v kontakte so študentmi, či už vo forme telefonickej alebo osobnej komunikácie. Vo svojom voľnom čase pripravujem a plánujem rôznorodé pohybové kurzy, exkurzie, športové súťaže a prednášky. Naša škola je súčasťou projektu Erazmus, ktorý si tiež vyžaduje prácu nadčas.

  • Ako využívate čas mimo prácu? Ktorá forma relaxu Vám prinesie najväčšie uspokojenie?

Voľný čas trávime na čerstvom vzduchu v prírode alebo si užívame spoločné chvíle na stretnutiach s rodinou či priateľmi.

  • Určite máte veľa životných cieľov, na ktoré ste si zatiaľ nenašli čas. Ale predsa, ktorý z nich mienite realizovať v najbližšom čase?

Snívam o aktívnej dovolenke, kde by som nazbierala nové sily a oddýchla si… (Od leta už ubehlo veľa času).

  • Je niečo vo Vašej profesionálnej práci, čo by ste s odstupom času urobili inak?

Asi nie. Som spokojná.

  • Na čo som sa nespýtal, a mal by som?

Všetko bolo super. Škoda, že sme sa nestretli osobne, bolo by to príjemnejšie. Ďakujem Vám za rozhovor a prajem veľa zdravia, trpezlivosti a úspechov.

Za úprimný rozhovor ďakuje Ján Nemec