Prvé miesto v súťaži Zelený Andel 2020 pre AMAVEŤÁČKY

Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave každoročne hodnotí Celoslovenskú súťaž o najlepšiu študentskú stredoškolskú vedeckú prácu v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia pod vedením doc. RNDr. Miroslava Horníka, PhD.

Projekt študentiek z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove Emy Mišenkovej a Viktórie Barillovej zo sexty B, ktoré sú členkami AMAVET klubu 957, zaoberajúci sa Bioindikačnými schopnosťami organizmov a ich vplyvom na kompostovanie, bol odbornou hodnotiacou komisiou ocenený v súťaži Zelený Andel 2020 1. miestom. Súčasťou ocenenia je diplom, vecná cena- elektrická kolobežka. Fakulta prírodných vied UCM v Trnave taktiež garantuje prijatie na štúdium v jej študijnom programe „Ochrana a obnova životného prostredia“ obom študentkám a ponúka možnosť pokračovať v riešení a konzultovaní problematiky ich projektu. Blahoželáme.

Miroslava Feretová, vedúca AMAVET klubu 957, Prešov