Rakety nad Hvezdárňou

V jeden septembrový slnečný víkend sa vo Hvezdárni v Malých Bieliciach zišli najmladší členovia raketomodelárskeho krúžku, aby spolu s rodičmi otvorili modelársku činnosť v tomto školskom roku. Nakoľko vzhľadom k opatreniam v súvislosti so šírením COVID-19 nemohli ukončiť školský rok tak ako si to predsavzali, urobili tak na začiatku nového školského roka.

Počasie im prialo, slniečko svietilo tak akurát a aj vetrík bol pokojný. Pozvanie prijali aj rodičia detí a celá akcia tak prebehla v takmer rodinnej domáckej atmosfére. Deti sa samozrejme chceli predviesť čo všetko ich dedo Jozef – ako volajú Jozefa Jašša – počas roka naučil. Už sa nevedeli dočkať, kedy vypustia tú „svoju“ raketku. Aby prebehlo všetko v poriadku, pri štarte deťom pomáhal bývalý člen krúžku Milanko Mitaš. Až keď všetky modely opustili štartovaciu rampu a ujo Vladko (riaditeľ Hvezdárne Vladimír Mešter) úspešne pozhadzoval „zablúdené“ modely zo strechy hvezdárne, mohli sme sa trošku zoznámiť aj s tohtoročnou náplňou práce krúžku.

Rodičia so záujmom sledovali čo ich deti čaká v tomto školskom roku a prisľúbili pomôcť v práci Jozefovi Jaššovi. Janka Kajanová oboznámila prítomných aj o medzinárodných podujatiach, ktoré sa pripravujú na budúci rok a odprezentovala ich aj z pohľadu medzinárodného rozhodcu – bezpečnostného komisára.

No a potom nasledovala opekačka a pohostenie, ktoré pre nás pripravil dedo Jozef –   grilované rybky a Janky – Jaššová a Kajanová – pripravili sladké koláčiky.  Následne nás pozval na krátku prednášku do Hvezdárne Vladko Mešter, po nej nasledovalo vyhodnotenie letov rakiet, kde všetci účastníci dostali diplomy a malé  odmeny. No a úplný záver sobotného popoludnia bol venovaný pozorovaniu večernej až nočnej oblohy spolu s odborným výkladom riaditeľa Hvezdárne.

Veríme, že deti spolu s rodičmi prežili pohodové, poučné a veselé popoludnie v kruhu kamarátov s ktorými zdieľajú rovnakú záľubu – raketky.  Tešíme sa na ďalšie stretnutie a veríme, že privítame medzi sebou aj nových priaznivcov tohto zaujímavého športu.

Tak „Do lietania“, priatelia!

 

Janka  Kajanová, AMAVET klub 808, Partizánske