Regionálne kolo FIRST LEGO League

Členovia AMAVET klubu 549 obsadili v regionálnom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League na Slovensku v tomto školskom  2021/2022 v kategórii Robot dizajn 1. miesto.

Matúš Oravkin a Richard Dudek, členovia AMAVET klubu 549 v Martine sa dňa 22. apríla 2022 zúčastnili regionálneho turnaja FIRST LEGO League v kategórii Challenge, ktorý sa konal na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Základným cieľom robotickej súťaže – „FIRST LEGO League Explore“ je zoznamovať deti s reálnymi problémami dnešného sveta. Dvoj až 10-členné tímy sú vedené svojím trénerom, ktorý má k dispozícii tzv. sprievodcu všetkými stretnutiami v rámci prípravy na súťaž. Tréner so svojím tímom spoločne diskutujú o daných problémoch, deti hľadajú riešenia a následne svoje výsledky prezentujú prostredníctvom nimi vytvorenej prezentácie tzv. „ShowMe Poster“.

Náš tím s názvom „Fazkiz“, pracujúci pod vedením trénera Ing. Jozefa Ristveja, st., získal v kategórii Dizajn robota (Robot Design Award) 1. miesto.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej sezóne tejto prestížnej súťaže.

Jozef Ristvej, st., vedúci AMAVET klubu 549 Martin