Regionálny turnaj v robotike

Na základe dohody o spolupráci s občianskym združením FLL Slovensko a AMAVET bol klub AMAVET 937 so sídlom pri SŠ, Kremnička poverený zorganizovať regionálny turnaj FIRST LEGO League (FLL), čo je najväčšia robotická súťaž pre mládež na svete, ktorej sa zúčastňuje viac ako 200 tisíc detí približne z 80 krajín sveta. Na Slovensku to je už 11. ročník.

Turnaj sa uskutočnil 29. novembra 2019 v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica.  Do súťaže sa prihlásilo 6 tímov s celkovým počtom súťažiacich 47 žiakov ZŠ, SŠ a 6 trénerov. Súťažné kategórie  turnaja boli Robot desing, Tímová práca, Prezentácia výskumného projektu a Robot Game.  Porotcovia pre hodnotenie jednotlivých kategórií boli  Ing. Ján Pavlovkin, PhD. v kategórií Robot Desing. Mgr. Mária Bačíková a Mgr. Pavol Strmeň v kategórií Prezentácia výskumného projektu.  Mgr. Miloš Medveď v kategórií Tímová práca. V úlohe rozhodcov v kategórií Robot game boli študenti z Gymnázia J.G. Tajovského, SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica a Gymnázia Ľ. Štúra zo Zvolena pod vedením študentky Barbory Kubišovej.  Úlohami pre súťažné tímy bola príprava a naprogramovanie robotov, postavených zo stavebníc LEGO a ich používanie v jednotlivých kategóriách na splnenie zadaných tém. Celkovým víťazom sa stal tím RoboGen – ZŠ TROJKA, Zvolen. Cenu poroty získal tím DonBoti, Ján Tomko, Trnava. Najlepšie tímy postupujú do ďalších semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival.  V celej strednej Európe súťaž zastrešuje občianske hnutie Hands on Technology.

Poďakovanie za úspešný priebeh súťaže patrí členom klubu AMAVET  Ing. Róbertovi Sviatkovi, Mgr. Simone Bigasovej, Bc. Blanke Hraškovej, Ing. Jarmile Kubišovej, vedeniu Strednej školy, konkrétne riaditeľovi PaedDr. Milanovi Ponickému. Chceme poďakovať aj ÚKC ZSVTS  za vecné ceny pre súťažiacich, ktoré zakúpili s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Vladimír Kováčik, regionálny organizátor FLL, AMAVET klub 937 Banská Bystrica